Postpartum @ home - KdG Hogeschool - Antwerpen

31/05/2018

In deze navorming voor (zelfstandige) vroedvrouwen zoomen we onder andere in op:

 • De postnatale psychische problemen, welke zijn de risicofactoren en hoe kunnen we als hulpverleners hierop reageren
 • Seksualiteit in het postpartum: hoe spelen we in op vragen en maken we het bespreekbaar?
 • Je kiest 2 van de 3 interactieve workshops rond:
  • Incontinentie en bekkenbodemproblematiek
  • Wondzorg na episiotomie en sectio
  • Verwikkelingen bij de neonaat

Van de populatie zwangere vrouwen is geweten dat 4% tot 18% binnen de 4 tot 12 weken na de bevalling depressief wordt. Gedurende de jaren ’70 domineerden voornamelijk biologisch geïnspireerde theorieën de theorievorming inzake postnataal depressie. Echter, begin jaren ’80 bleken biologische theorieën alleen ontoereikend en kwamen psychologische modellen meer en meer op de voorgrond bij het verklaren van postnatale depressie. Hierbij gaan we inzoomen op wat postnatale psychische problemen kunnen zijn, welke de risicofactoren inhouden en hoe wij als hulpverleners hierop kunnen reageren.

Doelgroep

(Zelfstandige) vroedvrouwen

Programma

 • 09.00: onthaal
 • 09.30: plenaire lezing postnatale psychische problemen, risicofactoren en aanpak
 • 11.30: pauze
 • 11.45: plenaire lezing over seksualiteit in het postpartum
 • 12.45: lunch
 • 13.15: workshop 1 (keuze uit 2 van de 3 workshops)
 • 14.45: pauze
 • 15.00: workshop 2 (keuze uit 2 van de 3 workshops)
 • 16.30: slotbeschouwingen
 • 16.45: einde

Praktisch

 • De training vindt plaats op campus Zuid, Brusselstraat 45, 2018 Antwerpen
 • De training wordt 3 maal gegeven. Je kiest 1 dag.
 • Data: donderdag 16/11/2017, donderdag 25/01/2018 en donderdag 31/05/2018
 • Deelnameprijs: 100 euro

Deze opleiding komt in aanmerking voor de kmo-portefeuille.

Ga naar de website van KdG Hogeschool.