Professioneel omgaan met diversiteit - Vormingscentrum HIVSET - Turnhout

22/03/2016

Contactpersoon: Lieve Lenaerts
Emailadres: lieve.lenaerts@hivset.be

Deze opleiding is een initiatief i.s.m. expertisecentrum DoorElkaar, uw partner in diversiteit

Onze maatschappij is multicultureel. Als dienst, organisatie of school, word je in je werking steeds vaker geconfronteerd met diversiteit, met mensen die anders zijn, doen en denken. Heel veel vragen rijzen dan: welke aandachtspunten zijn belangrijk? Welke middelen en communicatie bevorderende vaardigheden hebben we nodig? In welke mate kan antropologie een hulpmiddel zijn? In welke mate moeten we "de andere" en zijn leefwereld kennen? Hoe gaan we om met de diversiteit in de organisatie?

Maximum aantal deelnemers: 16

Doelgroep

Voor: leerkrachten, directies, zorgcoördinatoren onderwijs, clb medewerkers, personeel in de zorg en welzijnssector…eenieder die interesse heeft voor het thema ‘diversiteit’

Deze basisopleiding van drie dagen tracht een beknopt theoretisch pakket aan te bieden: theorie gekoppeld aan praktische inzichten en eigen ervaringen. Een opleiding met aandacht voor achtergronden, maar ook getuigenissen en vele praktijkvoorbeelden vinden er hun plaats.
Een opleiding die je competenties vergroot om mensen uit verschillende culturen te begeleiden.
De interculturele competenties lopen als een rode draad doorheen de hele opleiding. Ook de "taal"component in al zijn facetten komt aan bod: tools, hulpmiddelen, thuistaal...

Programma

De opleiding bestaat uit drie dagen. Elke dag zal er een andere invalshoek aan bod komen, maken we het thema diversiteit meer zichtbaar, leggen we andere klemtonen. Diverse combinaties zijn mogelijk. Het geheel volgen is een aanrader, zeker ook o.w.v de groepsdynamiek.
Veel achtergrond informatie, veel methodieken om mee naar de eigen organisatie te nemen worden aangereikt.
Een aanrader?
Of zoals een cursist schreef op zijn evaluatieformulier: "een opleiding die je blik verruimt, die je tools, handvatten geeft...boeiend, vooral de wisselwerking met cursisten uit diverse sectoren: onderwijs, zorg, hulpverlening, geestelijke zorg...en de enthousiaste lesgevers, het werkt aanstekelijk.... Je krijgt zo veel aangereikt."

Onderwerpen per dag:

Dag 1:
Omgaan met diversiteit, interculturele competenties
Zelfkennis en kennis van de ander; kennismaking met theorie van David Pinto en drie stappenmodel: inzicht in eigen waarden en normen

Dag 2:
De allochtone zorgvrager en cliënt staat centraal
Verklaringsmodellen van “ziek zijn”, antropologie
Migratie en weerslag op de geestelijke gezondheid
Getuigenissen
Kennismaking met etnopsychatrie

Dag 3:
Interculturele communicatie
Ahv Topoi model van E Hoffman gaan we al het geleerde van de voorbije dagen inoefenen, toepassen..we leren communiceren
We krijgen tips en trics om te werken met andere culturen

Data
22 maart 2016
19 april 2016
19 mei 2016
Telkens van 8.35 uur tot 16.40 uur

Deze vorming gaat door op de Hivset campus.

Kostprijs

160euro voor de ganse basisopleiding ( koffie, broodje en cursusmateriaal inbegrepen)

meer info: http://vormingscentrum.tactics.be/opleiding/id/972