Psychisch welzijn in het peripartum: uitdagingen voor de toekomst- Kuleuven, Leuven

26/11/2019

De periode voor, tijdens en na zwangerschap en geboorte is cruciaal en ingrijpend in de levenscyclus van toekomstige en jonge gezinnen. Naast fysiologische veranderingen bij de moeder, zijn er ook heel wat psychische en sociale veranderingen voor toekomstige gezinsleden. De aanpassing aan deze nieuwe situatie en de ouderlijke rol verloopt niet altijd moeiteloos. Het vermogen bezitten om de eigen regie te voeren en het hoofd te bieden aan de fysieke, sociale en emotionele veranderingen, vormen uitdagingen voor de toekomst.

Tijdens deze inspirerende studienamiddag zullen bovenstaande topics vanuit verschillende disciplines toegelicht en bediscussieerd worden. Er zullen ook praktische denkkaders en handvaten voor de praktijk aangeboden worden.

 

programma

Het gedetailleerde programma voor deze boeiende studienamiddag vindt u onder deze link.

Sprekers:
Prof. dr. Annick Bogaerts, vroedvrouw, docente KU Leuven en Universiteit Antwerpen
Dr. Marijke Braeken, psychologe, UCLL
Mevr. Sylvia De Ryck, vroedvrouw UZ Leuven, Parelcoach en coördinator Parelnetwerk
Prof. dr. Titia Hompes, psychiater, KU Leuven en UPC
Mevr. Tinne Nuyts, vroedvrouw, PhD studente KU Leuven
Mevr. Sarah Van Haeken, psychologe, PhD studente UCLL en KU Leuven

 

Praktisch

Doelpubliek: vroedvrouwen, verpleegkundigen, artsen, psychologen, studenten en iedereen betrokken in moeder en kind zorg tijdens het peripartum.

Datum: dinsdag 26 november 2019 van 13u00 tot 17u00 (ontvangst met broodjes vanaf 12u30)

Locatie: Park Inn hotel, Martelarenlaan 36, 3010 Leuven

Prijs: 90 euro inclusief broodjeslunch en hand-outs.

 

inschrijven en meer informatie