Psychotische kwetsbaarheid in het peripartu, UPC KULeuven, Leuven

26/09/2019

 

Programma: 

08.30 | Onthaal met koffie – inschrijvingen

09.10 | Welkom
prof. dr. Titia Hompes, perinataal psychiater UPC KU Leuven

09.15 | Woord vooraf
prof. dr. Stephan Claes, diensthoofd volwassenenpsychiatrie UPC KU Leuven

09.30 | Psychotische kwetsbaarheid in het peripartum: de bipolaire stoornis en postpartum psychose
dr. Eline Poels, psychiater, Erasmus MC Rotterdam

10.20 | Getuigenis
Ann Dierick, ervaringsdeskundige herstelgerichte zorg, De Hulster Beschut wonen

10.50 | Koffie

11.20 | Ouderschap in gevaar of als gevaar?
prof. dr. Peter Adriaenssens, kinder- en jeugdpsychiater, UPC KU Leuven

12.10 | Intermezzo

12.30 | Lunch

13.30 | Keuze uit 3 workshops

S1 | Psychofarmaca en psychotische kwetsbaarheid in peripartum 
dr. Esther Knijff, psychiater, Erasmus MC Rotterdam

S2 | 8 jaar ervaring in thuisbehandeling vanuit een MBE 
Sonja Van Kerckhove en Sjoukje Lahousse, psychiatrisch verpleegkundigen, Moeder-Baby Eenheid, Karus Sint-Denijs-Westrem

S3 | Psychotische kwetsbaarheid op de materniteit – de rol van het liaisonpsychiatrisch team
prof. dr. Joris Vandenberghe, psychiater UPC KU Leuven
Karla Vandenbergh, psychiatrisch verpleegkundige UPC KU Leuven
Sylvia De Ryck, vroedvrouw UZ Leuven, Parelcoach en coördinator Parelnetwerk

14.45 | Koffie

15.15 | Keuze uit 4 workshops

S4 | Psychotische kwetsbaarheid op de moeder-kind eenheid 
dr. Katelijne Koorengevel, psychiater, Erasmus MC Rotterdam

S5 | Schizofrenie in peripartum - een pleidooi voor een aanklampend zorgmodel
dr. Kristaan Plasmans, psychiater, Moeder-Baby Eenheid, PZ Bethaniënhuis Zoersel

S6 | Obstetrische en neonatale aandachtpunten bij maternale psychotische kwetsbaarheid tijdens peripartum
dr. Lore Lannoo, gynaecoloog UZ Leuven
prof. dr. Anne Smits, neonatoloog UZ Leuven

S7 | Psychotische kwetsbaarheid in de spreekkamer
Euridike Clauwaert, klinisch pedagoge, vroedvrouw, gezinstherapeut UZ Leuven
Hilde Parduyns, psychiatrisch verpleegkundige UPC KU Leuven

16.30 | Slotwoord

Locatie

Provinciehuis Leuven
Provincieplein 1
3010 Leuven

 

Kostprijs

broodjeslunch inbegrepen

  • 90 euro als je inschrijft vóór 1 september
  • 110 euro als je inschrijft vanaf 1 september
  • 45 euro als medewerker UPC KU Leuven of UZ Leuven

Inschrijving

Inschrijven kan via deze link