Seksualiteit, een holistische benadering

06/03/2020

Seksualiteit is continue in beweging gedurende het leven. Het is een dynamisch proces waar iedereen mee in contact komt. Welke invloed heeft infertiliteit op de seksualiteit van een koppel? Hoe verandert seksualiteit na een bevalling? Op welke manier kunnen we jongeren op een correcte en duidelijke manier informeren over seksualiteit?  

Op deze studiedag wordt er vanuit een biopsychosociale benadering naar seksualiteit gekeken.

De studiedag richt zich naar alle zorgprofessionals: artsen, vroedvrouwen, verpleegkundigen, studenten in de gezondheidszorg,…

De studiedag komt in aanmerking voor permanente vorming voor vroedvrouwen. Na afloop ontvangt u een attest.

Programma

Prijs

85 euro voor zorgprofessionals

25 euro voor studenten gezondheidszorg

Inschijven

Inschrijven kan via: charlotte.decoene@ehb.be

Uw inschrijving is definitief na betaling van het inschrijvingsgeld op bankrekeningnummer: BE59 0962 1859 0026 met vermelding 702.310 – JETDEP ‘Studiedag Seksualiteit’.

Praktisch

vrijdag 6 maart 2020 van 9u30 tot 15u30.

Erasmushogeschool campus Jette

Laarbeeklaan 121, 1090 Jette