Symposium “Mens Worden, Mens Zijn” - De Geboortenis - Zutphen (NL)

17/06/2016

Momenteel is er veel beweging in de geboortezorg. Er wordt gediscussieerd over geld, beleidsregels en wie verantwoordelijk zou moeten zijn voor het welzijn van moeder én kind. De onderliggende vraag hoe we als zorgverlener kwaliteit van zorg kunnen leveren die recht doet aan ons mens-zijn en de mens in wording blijft hierbij onaangeroerd liggen.

Een eenduidige richtlijn hoe jij als zorgverlener dit in de praktijk vorm kan geven is niet voorhanden. Hierdoor word jij uitgedaagd om vanuit jouw unieke kwaliteiten en in afstemming met jouw cliënt zorg te verlenen. Maar hoe kan jij dat doen en wat kunnen wij als zorgverleners daarin van elkaar leren? Hiervoor wil Stichting De Geboortenis aandacht tijdens het symposium “Mens Worden, Mens Zijn” dat gehouden wordt op 17 juni in het Inntel Hotels Resort te Zutphen. 

“In het UMCG wordt een protocol ontwikkeld voor continue zorg waarbij de eerstelijns verloskundige óók in het ziekenhuis de bevalling blijft begeleiden. Dit geeft meer ruimte voor zorg op maat die empowerment van de moeder centraal stelt. Twee praktijkvoorbeelden waarbij dit wordt toegepast zijn: meconiumhoudend vruchtwater en een keizersnede in de voorgeschiedenis”, aldus Dr. Malmberg.

Vanuit verschillende invalshoeken zullen we deze dag tijdens een interactief programma dit thema met elkaar verkennen en hierover van gedachten wisselen. De sprekers  zullen jou vanuit hun expertise en ervaring in de praktijk inspireren en motiveren om juist in deze uitdagende tijd naast een goede zorgverlener vooral ook mens te zijn binnen jouw professie.

Programma

In de ochtend zullen Dr. Alec Malmberg, Dr. Tara Long, Silja Rehfeldt en Jennifer Walker vanuit verschillende invalshoeken inzicht geven in hoe we als zorgverlener binnen de huidige veranderingen van integrale zorg, zelf de ruimte kunnen nemen om vooral het menselijke aspect te benadrukken. Met een aantal casusbesprekingen als 'natuurlijke keizersnede' en 'lotusgeboorte' zal praktijkgericht inzicht opgedaan worden. De opgedane kennis in het ochtendprogramma, zal  in het middagprogramma tot stof te dienen om zelf de vertaalslag te gaan maken naar meer mensgerichte zorg vanuit jouw unieke kwaliteiten en kennis.

 

Datum: 17 juni 2016
Plaats: Inntel Hotels Resort Zutphen
Tijd: 09:00 - 17:00 uur

Lees meer over het programma >>>

Voor wie?

Stichting de Geboortenis nodigt op 17 juni 2016 geboortezorg professionals (verloskundigen, gynaecologen, kraamverzorgsters, verpleegkundigen, consultatiebureau- kinder- en huisartsen, lactatiekundigen, doula’s etc.) uit heel Nederland uit om 'Mens te zijn'. Ook studenten verloskunde, kraamzorg en gynaecologie zijn van harte welkom!

Accreditatie toegekend door:

  • KNOV (Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen) voor 5 punten.
  • NVOG (Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie) voor 5 punten.
  • KCKZ (Kenniscentrum Kraamzorg) voor 5 punten.

Accreditatie aangevraagd bij:

  • V&VN (verpleegkundigen en verzorgenden)

Kosten

Vroegboek korting tot 13 mei 2016!

€ 149,- i.p.v. €169,- incl. drankjes, lunch, en afsluitende borrel.*

Studenten Tarief: € 89,- incl. drankjes, lunch, en afsluitende borrel.

*Twee consumpties per persoon.

Schrijf je in.