Symposium less is more met Ina May Gaskin en Debra Pascali-Bonaro - Ede, Nederland

07/10/2016

Less is More…kan het wat minder?
Met Ina May Gaskin, Debra Pascali-Bonaro en Raymond de Vries

09:30 Ontvangst met koffie/thee en inschrijving
10:00 Welkom
10:30 Ina May Gaskin spreekt over de bevalling als een natuurlijk proces. Ze deelt haar kennis over begeleiden van bevallingen waarbij zo min mogelijk wordt
ingegrepen. Het vertrouwen in het lichaam van de vrouw en het stimuleren van het zelfvertrouwen staan bij haar centraal.
11:15 koffiepauze
11:30 vervolg Ina May Gaskin
12:45 Lunchpauze
13:30 Raymond de Vries (onder voorbehoud) ‘Uitersten Verbinden’
14:15 Debra Pascali-Bonaro spreekt over hoe vrouwen in hun kracht kunnen staan en hoe je hen kan stimuleren hun eigen kracht te vinden. Een gezonde vrouw kan op een natuurlijke manier bevallen. Hoe kun je angst bij een vrouw voorkomen en zorgen dat ze met plezier naar de bevalling uitkijkt.
15:15 theepauze
15:30 vervolg Debra Pascali-Bonaro
16:30 Afsluiting

Waar: Theater Cultura Ede
Wanneer: 7 oktober 2016
Kosten: tot 01-08-2016 € 175,- ; na 01-08-2016 € 195,-
Studententarief € 125,-

Nadere informatie bij Thea van Tuyl of Hannie Oor.
Aanmelden en inschrijven via lessismoresymposium@outlook.com
Inschrijving is definitief na overmaking van het inschrijfgeld op rekeningnr.:
IBAN NL 45 RABO 038 52 26 500 t.n.v. J. Oor – van der Wel te Putten o.v.v. Less is More + naam deelnemer.
Bij annulering voor 1 oktober is € 25,- administratie kosten verschuldigd. Na 1 oktober is geen restitutie mogelijk.

Belangstellenden voor de informatiemarkt kunnen contact opnemen voor de
huur van een stand met hannieoor@zonnet.nl