Symposium pijnlijk vrijen - VWV-VPV, Antwerpen

08/12/2018

Pijn bij het Vrijen: oorzaken en hoe aanpakken?

Painful intercourse: causes and how to manage?

 

Programma

08u30    Welkom en ontbijt / Welcome and breakfast

09u00   Introductie: nood aan consensus, wereldwijd en lokaal / Introduction: need for consensus, worldwide and local      Prof Dr G Donders U Antwerpen, H Hart Tienen, Femicare, Belgium

Session I. Pathogenesis

09u30   Weten we de oorzaak van vulvodynia? / Vulvodynia: do we know the cause?  Dr Païvi Tommola, Helsinki, Finland

10u00   Belang van microscopy vaginale fora bij pijnlijk vrijen/ Role of  microscopy to assess vaginal microflora in women with painful intercourse.  Prof Dr G Donders U Antwerpen en Femicare, Tienen

10u30  Vulvaire pijn: spelen pil en hormonen een rol? Vulval pain: do hormones matter Dr Peter Greenhouse, Bristol, UK

11u00  Pijn bij het vrijen: aanpassingsproblemen vanuit fysiologische en psychologische hoek./  Painful intercourse: maladaptations in physiology and psychology. Prof Dr Melissa Farmer, Chicago, USA

11u30   Belang van seksuele anamneses en persoonlijke ervaringen. / Importance of sexual history and personal experiences. Dr Annemie Van Hoof, U Antwerpen, Belgium

12u00   Panel Discussion Hoe patiente met pijnlijk introitaal vrijen onderzoeken? / How to examine a patient with painful intercourse? All speakers

12u30-13u30 Lunch

Session II. Management

13u30 Centrale introitale pijn: andere oorzaak, andere aanpak. / Central introital pain: different condition, different approach     Prof Dr Gilbert Donders, U Antwerpen en Femicare, Tienen, Belgium

14u00 Conservatieve aanpak van vulvodynia. /  Conservative medical treatment of vulvodynia. Prof Dr Werner Mendling, Gynecology, Wupperthal, Germany

14u30 Integrale aanpak, gedragstherapie: wie, hoe en wanneer?  Cognitive and behavorial therapy: when how and who? Prof Dr Paul Enzlin, UZ Leuven, Belgium (TBC)

15u00  Coffee break

15u30 Vestibulectomie: wanneer geïndiceerd? / Vestibulectomy: when indicated?  Jorma Paavonen/Païvi Tommola, Helsinki, Finland

16u30 Pelvische re-educatie: hoe efficient en wanneer introduceren? / Pelvic floor rehabilitation: what is the evidence and when to introduce? Mevr Lotte Loones, Sexuology and Pelvic floor, Leuven, Belgium

17u00  Panel discussion – foundation of the multi Flemish interest group on painful sexual intercourse. All speakers

 

Praktische informatie

Locatie:

Klooster van de Grauzusters, Promotiezaal, Building S, St Annastraat 2000 Antwerpen

Datum:

8 December 2018

 

Deelnameprijs

75 euro op BE59330011627526, met vermelding van Uw naam en ‘Pijnlijk vrijen’