Symposium voor huisartsen, vroedvrouwen en andere zorgverstrekkers uit de 1ste lijn - De Bakermat - Kessel-Lo

14/03/2020

Zijn we zwangerschap de baas?

PROGRAMMA

8u30: Onthaal met koffie

9u - 9u40: 9 maanden… Hoe langer hoe banger?

Prof. Dr. Yvonne Denier, KUL Zorgnet-Icuro

Zwangerschap is de voorbije decennia steeds meer omgeven door kennis en kunde, controle, screenings en beheersing van datgene wat zich negen maanden lang voltrekt. Ongetwijfeld heeft dit invloed op de beleving ervan door ouders, hulpverleners en de bredere samenleving. Het beïnvloedt ook de keuzes die in dit verband moeten worden gemaakt en de wijze waarop we omgaan met wat zich desondanks volstrekt onverwacht aan ons kan voordoen. Wat zijn ‘goede’
zwangerschapskeuzes? Waar situeert zich de morele verantwoordelijkheid? Wat houdt een vertrouwensvolle relatie tussen ouders en hulpverleners in dit verband in? Prof Denier benadert deze vragen vanuit ethisch-filosofisch en existentieel perspectief.

9u40 -10u20: 9 maanden blij en dan?

Dr. Bie Peuskens, psychiater Sibling Tervuren

Meer mama’s dan we denken voelen na de geboorte weinig band met hun baby maar durven dit niet uit te spreken. Tot waar spreken we over babyblues en vanaf wanneer verglijden we richting PPD? Bestaat er screening om dit op te sporen, vooral erger te voorkomen? Hoe bespreken we dit ‘niet abnormale gevoel’ en welke tips geven we? Welke druk geven de sociale media, de omgeving : het niet begrijpen en accepteren van een niet-happy moeder door omgeving blijft een soort taboe. Dr Bie Peuskens leert ons hoe we de zwangere (en haar partner) bewuster kunnen betrekken in besluitvorming.

10u20: Pauze

10u45: Workshops

Wij bieden 3 verschillende workshops aan. Elke deelnemer kan aan 2 workshops deelnemen. Gelieve uw keuze aan te geven bij uw inschrijving.

12u10-12u25: Plenair verslag en reacties workshops

12u40: Conclusie en slotwoord

12u45: Broodjeslunch en netwerkmoment

PRAKTISCH

Locatie:
CM Leuven, Platte-Lostraat 541, 3010 Kessel-Lo.

Datum & tijd:
14 maart van 8u30 tot 13u

Inschrijving:
Deelname is enkel mogelijk na inschrijving via de knop op deze website.

Prijs:
25 euro, incl. broodjeslunch en dranken Over te schrijven aan vzw De Bakermat, IBAN: BE30 7340 2760 6411, met vermelding van ‘Symposium 14/03/2020 + naam’.

Accreditering voor artsen is aangevraagd.

Vragen?
Info@debakermat.be
016/20 77 40

Interesse? Schrijf u snel in, het aantal plaatsen is beperkt!

MEER INFO & INSCHRIJVINGEN