Terminology as a service - Terminologie Centrum - Brussel

23/09/2016

Deze studiedag over terminologie heeft tot doel u een stand van zaken te verschaffen met betrekking tot de implementatie van SNOMED CT (Systematized Nomenclature of Medicine - Clinical Terms) als klinische standaardtaal.

In de "Belgian Meaningful Use Criteria" (BMUC) voor de implementatie van het elektronisch patiëntendossier in België wordt SNOMED CT voor de probleemlijst en de informatie over allergieën expliciet als voorwaarde vermeld. Er zal een stand van zaken gegeven worden met betrekking tot de werkgroepen die recentelijk werden opgericht om rond deze onderwerpen input te geven aan het "National Release Centrum" voor SNOMED CT.

Daarnaast laten we verschillende usergroepen aan het woord: de huisartsen, de verpleegkundigen, de ziekenhuizen e.a.

Verder zal u ook informatie krijgen over de eerste Belgische Release van SNOMED CT met hierin de Belgische extensie met specifieke subsets en vertalingen. Ook de Belgische Drug extensie zal toegelicht worden.

Naast SNOMED CT zal er informatie worden verschaft over het gebruik van LOINC (Logical Observation Identifiers Names and Codes), de standaardtaal voor informatie i.v.m. labo's.

Het definitieve programma zal later bekend gemaakt worden.

Datum: vrijdag 23 september 2016
Het betreft een gemengde sessie Frans/Nederlands die doorgaat van 9u00 tot en met 16u30.

Inschrijving:
  • Inschrijving is verplicht ten laatste op 16 september 2016.
  • De deelname is gratis.
  • Doelpubliek: iedereen die betrokken is bij het gebruik en implementeren van standaardterminologie in het elektronisch patiëntendossier en in het kader van de semantische interoperabiliteit.
  • Hoe inschrijven: via de website van het Terminologie Centrum www.terminology-center.be

Simultaanvertaling: is voorzien

Presentatie hand-outs: de hand-outs zullen ter beschikking gesteld worden op www.terminology-center.be

Praktische informatie:

Brussels44Center
Passage 44
Kruidtuinlaan 44
1000 Brussel
Tel. 02/222 84 99
www.b44c.com - info@B44C.com

Trein: Centraal Station of Noordstation

Metro: Lijn 2 of lijn 6: Halte Kruidtuin

Bus/tram - Halte Kruidtuin: Tram 92 en 94 / Bus MIVB: 61 / Bus De Lijn: 270, 271, 272, 358

Parking: ondergrondse openbare betaalparking (Parking 44)