Verdiepingscursus farmacologie: Conceptie, zwangerschap en borstvoeding - Eline Tommelein - Zwijnaarde

07/12/2016

Lessenreeks van 4 avonden die doorgaat op 7, 8, 14 en 15 december 2016, telkens van 19u15 tot 22u16

Programma:

Avond 1: Conceptie
19u15-20u15: Van zodra iemand beslist om voor kinderen te gaan, is het aan te raden enkele (medicamenteuze) maatregelen te nemen. In dit deel gaan we na voor welke maatregelen evidentie bestaat en voor welke niet. We kijken ook naar producten die de vruchtbaarheid verhogen of afremmen en bespreken ovulatie- en zwangerschapstesten. Finaal wijden we ook een stuk aan (chronische) medicatie waarbij anticonceptie noodzakelijk is wegens een aantoonbaar teratogeen effect.
20u45-22u15: In het tweede luik van de avond gaan we in op verschillende oorzaken waardoor vrouwen moeilijk zwanger worden alsook hoe deze verholpen en/of behandeld kunnen worden. Echter, in sommige gevallen blijken ingrijpendere opties noodzakelijk. We overlopen de huidige procedures en welke medicamenteuze ondersteuning er geboden wordt.

Avond 2: Zwangerschapskwaaltjes
19u15-22u15: In eerste instantie bespreken we de begeleiding bij een normale zwangerschap. Dit gaat van o.a. foliumzuursuppletie tot griepvaccinatie. Daarnaast behandelen we de vele kleine kwaaltjes die voorkomen in zowel het gastro-intestinaal als het hormonaal stelsel, maar die bijvoorbeeld ook de huid en andere stelsels aangrijpen. Tijdens dit onderdeel wordt ook uitgebreid aandacht geschonken aan (OTC-)medicatie die vermeden dient te worden tijdens de zwangerschap.

Avond 3: Ernstige zwangerschapspathologieën
19u15-20u15: In het eerste deel van de avond gaan we in op onderliggende pathologieën waarvan de behandeling niet kan stopgezet worden tijdens de zwangerschap (astma, epilepsie, depressie, enzovoort). We overlopen welke maatregelen deze patiënten kunnen nemen en hoe ze het risico voor de baby zo laag mogelijk kunnen houden.
20u45-22u15: In het tweede deel van de avond gaan we uitgebreid in op zwangerschapshypertensie, zwangerschapsdiabetes en (pre-)eclampsie. Deze ernstige aandoeningen kunnen namelijk een nefaste invloed hebben op de ontwikkeling van de baby. We overlopen de risicofactoren, behandelingen en doorverwijscriteria.

Avond 4: Borstvoeding en postnatale periode
19u15-20u15: Medicatiegebruik tijdens de borstvoedingsperiode is niet evident. Het tijdstip van toediening, de dosering en de duur van de behandeling zijn allen van invloed op het risico bij moeder en kind. We bespreken welke geneesmiddelen in de moedermelk terechtkomen en wat de invloed is van de farmacokinetiek en -dynamiek bij het kind.
20u45-22u15: Moeders komen vaak met hun pasgeboren kleintjes in de apotheek. Welke supplementen worden doorgaans aanbevolen en hoe zat het nu weer met de vaccinaties? Daarnaast bespreken we ook kleine kwaaltjes en de mogelijke behandelmethodes en doorverwijscriteria voor de eerste lijn. We gaan ook in op (signalen voor) postnatale depressie en de noodzaak voor postnatale kinesitherapie.

Locatie:

3Square – Gent
Rijvisschestraat 124 
9052 Zwijnaarde

Deelname:

Normale kost is 589,95 € (incl. btw) voor de ganse reeks – met volwaardige maaltijd. Niet-leden kunnen inschrijven  via het inschrijvingsformulier, betaling verloopt dan via Eline Tommelein.

Speciale prijs voor VBOV-leden met voorschrijfrecht of na het volgen van de farmacologie opleiding: 242 € 

VBOV-leden kunnen inschrijven via info@vroedvrouwen.be

Het inschrijvingsgeld kan overgemaakt worden op rekeningnummer Farmacologie BE71 7360 0521 9169 met vermelding van 'Verdiepingscursus farmacologie December + naam'.

De opleiding kan pas doorgaan als er minstens 5 vroedvrouwen zijn ingeschreven. Er worden maximum 10 vroedvrouwen toegelaten. Het gaat over een multidisciplinaire opleiding- vroedvrouwen samen met apothekers. Maximum deelnemersaantal is 20.

Inschrijving is definitief na betaling. Indien er minder dan 5 vroedvrouwen ingeschreven zijn en de opleiding niet kan doorgaan, wordt het bedrag teruggestort.