Voorstelling nieuwe tool ter preventie van vrouwelijke genitale verminking (VGV) - GAMS België en INTACT - Anderlecht

17/01/2017

GAMS België en INTACT organiseren op 17 januari 2017 een evenement met als doel een nieuwe tool voor te stellen.  Deze nieuwe tool is een handleiding met goede praktijken voor de verschillende sectoren die te maken kunnen krijgen met vrouwen en meisjes die het slachtoffer zijn of dreigen te worden van vrouwelijke genitale verminking. De tool is uitgewerkt in het kader van de Gezamenlijke Strategieën ter bestrijding van VGV.
  
De fiches zijn opgemaakt in overleg met en voor de volgende sectoren: de gezondheidssector en de preventieve dienstverlening, de sector van de jeugdhulp, politie en justitie, en de sector van de opvang van asielzoekers
De handleiding is ontstaan in het kader van de Conventie van Istanbul. Dit verdrag van de Raad van Europa ter preventie van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld voorziet de vorming van hulpverleners over alle vormen van gendergerelateerd geweld. 
 
Deze tool is een handig hulpmiddel wanneer actoren in verschillende sectoren geconfronteerd worden met een geval van VGV. Er worden goede praktijken voorgesteld, en er worden handvaten aangereikt om het gesprek te beginnen en om de gevallen op een onderbouwde manier te behandelen en eventueel door te sturen naar andere sectoren. Samenwerking tussen verschillende sectoren komt sterk naar voren in deze tool, gezien er regelmatig verwezen wordt naar andere diensten en actoren die een rol te spelen hebben in de behandeling van gevallen van VGV of risico op VGV. 
 
Wij hopen u talrijk te mogen verwelkomen op dit evenement.
 
Mogen we u vragen om deze uitnodiging wijd door te sturen naar andere mogelijk geïnteresseerden?
 
PRAKTISCHE INFORMATIE
 
Titel 
De Conventie van Istanbul en preventie van VGV 
Handleiding met Goede Praktijken voor de preventie en bescherming van meisjes en vrouwen die het slachtoffer zijn of dreigen te worden van vrouwelijke genitale verminking 
 
Locatie
Zaal Storck van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen, Ernest Blerotstraat 1, 1070 Anderlecht (nabij Zuidstation)

Datum    17 januari 2017
Tijdstip    8u45-12u30
 
Doelpubliek    

  • Hulpverleners uit de verschillende sectoren, zoals gezondheidszorg, jeugdzorg, politie en justitie en de sector van de opvang van asielzoekers
  • Actoren uit het beleid in de verschillende sectoren

 Inschrijven    Via mail naar: sophie.forrez@intact-association.org