Vorming – Gendergerelateerd geweld: welke aanpak voor betrokken vrouwen met een migratieachtergrond?, Antwerpen

15/10/2019

In het kader van het Europese ACCESS project organiseert GAMS België vzw dit najaar een nieuwe, gratis, toegankelijke en pluridisciplinaire ‘capacity building’ vorming voor eerstelijnsprofessionals met als doel de toegang tot begeleiding en zorg te verbeteren voor vrouwen met een migratieachtergrond die met gendergerelateerd geweld geconfronteerd werden

Doelstellingen

 • Inzicht stimuleren in de verschillende vormen van gendergebonden geweld binnen migrantengemeenschappen en de gevolgen ervan.
 • Culturele vaardigheden ontwikkelen voor het werken met vrouwen en meisjes die geconfronteerd werden met gendergebonden geweld.
 • De invloed onderzoeken van gemeenschapsorganisaties in de toegang tot gepaste hulpverlening.
 • Een netwerk met professionals uit andere sectoren opzetten, om een holistische begeleiding van betrokken meisjes en vrouwen mogelijk te maken.

Doelpubliek

Eerstelijnsprofessionals (m/v/x) werkzaam binnen volgende sectoren:

 • Gezondheid (dokters, verpleegkundigen, vroedkundigen, kinderartsen, seksuologen…) en geestelijke gezondheid (psychologen…)
 • Juridische kader (CGVS, advocaten, procureurs, juristen…)
 • Sociaal werk (OCMW, maatschappelijke assistenten, integratie, CAW, asiel en migratie…)
 • Onderwijs
 • Verenigingen en organisaties

Programma

09u00-09u15 - Onthaal en inleiding
09u15-09u45 - Inlevingsoefening in het parcours van de doelgroep
09u45-10u00 - Introductie tot ACCESS
10u00-11u00 - Verschillende vormen van geweld tegen vrouwen en meisjes: wat, wie en waarom
11u00-11u30 - Pause
11u30-12u30 - Introductie culturele vaardigheden
12u30-13u30 - Maaltijd
13u30-14u30 - Juridisch kader. Nationale en internationale bescherming
14u30-16u00 - Omgaan met gendergebonden geweld tegen vrouwen en meisjes – casestudies: een multidisciplinaire aanpak in verschillende contexten: asiel, gezinshereniging, 2e generatie, precaire verblijfssituatie
16u00-16u30 - Introductie tools en hulpbronnen binnen ACCESS
16u30-17u00 - Evaluatie en afronden
 

Waar en wanneer?

 • Taal: Nederlands
 • Data (1 naar keuze): 15 of 17 Oktober 2019
 • Plaats: Opvangcentrum Rode Kruis Linkeroever
  Beatrijslaan 100, 2050 Antwerpen

inschijven 

meer informatie