Zorg onder druk: over zelfzorg en ethiek - Odisee, Sint-Niklaas

07/02/2019

 

Deze module 'zorg onder druk. Over ethiek en zelfzorg' is de vierde module van ons Postgraduaat Sociale en Geestelijke Gezondheidszorg. Dit postgraduaat richt zich tot alle geïnteresseerden die ondersteuning en begeleiding bieden aan kwetsbare groepen. Kwaliteitsvolle zorg verlenen aan kwetsbare mensen vraagt specifieke competenties. Dankzij dit modulair professionaliseringstraject kan je deze competenties versterken. Alle modules worden in samenwerking met het sociaalpsychiatrische werkveld thematisch uitgewerkt en zijn zeer praktijk- en ervaringsgericht.

We bieden handvaten om aan je eigen weerbaarheid en veerkracht te werken. De zorg voor kwetsbare mensen vergt immers zeer veel van de zorgverlener. Ook de context waarin gewerkt wordt, maakt het niet eenvoudig. Als zorgverlener sta je vaak onder druk, door gebrek aan tijd of ondersteuning, door te hoge werklast, prestatiedrang of registratiewoede... Velen ervaren morele stress. Hoe ga je er mee om? Hoe blijf je goede zorg geven zonder zelf in de verdrukking te komen?

 

Praktisch

De opleiding start op 7 februari 2019 in Odisee campus Sint-Niklaas, Hospitaalstraat 23, 9100 Sint-Niklaas.

5 THEMADAGEN

  • 7 februari 2019: de maakbaarheid voorbij
  • 21 februari 2919: zorgdragers zijn ook maar mensen
  • 14 maart 2019: sterker dan burn-out
  • 21 maart 2019: van morele stress naar morele veerkracht
  • 4 april 2019: het team als krachtbron

 telkens van 9u - 16u30.

Je kan inschrijven voor de volledige module of voor losse lesdagen.

 

Prijs

Voor de volledige module betaal je € 475 euro, per losse lesdag € 90. De prijzen zijn  inclusief cursusmateriaal, koffie en frisdrank en een broodjeslunch.

 

Inschrijven en Informatie

Voor meer informatie en inschrijvingen kan je terecht op de site van Odisee: https://www.odisee.be/permanente-vorming/opleiding/46430