Zorgprogramma "Schisis van de Lip, Kaak en Verhemelte" - schisisteam UZ Leuven - Leuven

23/02/2017

Gaarne nodigen wij U uit op de lessenreeks schisis voor het academiejaar 2016-2017, georganiseerd door het schisisteam van het UZ Leuven.

Alle geïnteresseerden (perifere behandelaars, assistenten, stafleden, verpleegkundigen,…..) zijn welkom (de assistenten in opleiding van de diensten MKA, NKO-GH, Orthodontie worden zeker verwacht).

Locatie : AUD. AZK - UZ. St. Rafaël - blok G - van 20u00 tot 22u00 (ingang via de hoofdingang van het UZ St. Pieter - Brusselsestraat 69 te 3000 Leuven)

Volgende thema’s komen aan bod

Les 1 : Donderdag 23 februari 2017

Onderwerp : schisis : etiologie, prenatale diagnose en counseling

Programma :
• G. Hens (15’) : inleiding en epidemiologie van schisis
• K. Devriendt (45’) : embryologie en genetica van schisis
• L. De Catte (30’) : prenatale diagnose van schisis
• M. Rayyan (15’) : prenatale counseling voor schisis in het UZ Leuven • Discussie 

Les 2 : Donderdag 30 maart 2017

Onderwerp : schisis : het eerste levensjaar

Programma :
• C. Scheerens/ M. Breuls/ I. Lens (30’) : voeding bij neonati en zuigelingen met schisis
• M. Rayyan (15’) : Robin sequentie
• T. Dormaar/ J. Schoenaers (30’) : de sluiting van lip en hard verhemelte
• G. Hens (30’) : de sluiting van het zachte verhemelte
• Discussie Accreditering werd aangevraagd.

Aan de deelnemers zal een schriftelijk bewijs van aanwezigheid worden gegeven.

Voor bijkomende informatie en vragen: nicole.iwens@uzleuven.be tel. +32 16 33 23 28 (Ma,Di,Do)