Beleidsmatig verandering durven doorvoeren

Beleidsmatig verandering durven doorvoeren. Els Coppens, Adjunct-hoofdvroedvrouw aan GZA Ziekenhuizen Campus St.-Vincentius Antwerpen en Tom Van den Broeck, Vroedvrouw, IBCLC, Vroedvrouwenpraktijk La Madrugada 

Beleidsmatig verandering durven doorvoeren

Door Els Coppens

De laatste 15 jaar is Sint Vincentius door een veranderingsproces gegaan. We zijn een team van vroedvrouwen dat “natuurlijk bevallen”  steeds hoog in het vaandel gedragen heeft en nog doet.  Sinds een aantal jaren hebben we  ook de gynaecologen op deze kar kunnen krijgen. “Natuur als het kan, techniek als het moet” is onze drijfveer en we zijn trots op de positieve gevolgen hiervan.

Gedurende mijn lezing neem ik jullie mee in de historiek van St Vincentius en probeer ik te duiden hoe die veranderingen tot stand gekomen zijn.

Tegelijk wil ik een poging doen om vroedvrouwen te triggeren “het geweten” te zijn van gynaecologen en kinderartsen. Hen te wijzen op hun cruciale bijdrage  als het gaat over de rechten van moeder en kind.

Door Tom Van den Broeck

Intra muros en extra muros… Beide termen zijn zo ingeburgerd geraakt dat vroedvrouwen die klinisch of zelfstandig werken elkaar onbewust als 'behorend tot verschillende (leef)werelden' zijn gaan bekijken, terwijl we eigenlijk in elkaars verlengde werken. Aangezien ik aan beide kanten gestaan heb resp. sta, wil ik jullie even meenemen langs het pad op en rond die muur.

Er staat van alles te gebeuren op het vlak van de overgang van het ziekenhuis naar thuis wat de opvolging van borstvoeding betreft. Eerst en vooral op organisatorisch vlak: op dit moment zijn de vroedvrouwenkringen hard aan het werk om te zien hoe die overgang op een meer gestroomlijnde manier kan gebeuren.

Ten tweede op inhoudelijk vlak: ziekenhuizen met een BFHI-label willen dat het babyvriendelijk beleid ook thuis wordt verder gezet en geven de postnatale opvolging vandaar niet graag uit handen aan vroedvrouwen die ze niet kennen. 

Ik doe vooral een oproep om de “muros” waar we het zo vaak over hebben, geen echte barrière te laten zijn… Zodat  we niet tegen een muur van onbegrip botsen noch langs de ene noch langs de andere zijde. We zijn allemaal vroedvrouwen, of we nu in het ziekenhuis of daarbuiten werken. En we dienen allemaal hetzelfde doel, namelijk moeder en kind een zo goed mogelijke start geven!

Els Coppens

Els Coppens startte haar carrière in de bejaarden- en gehandicaptenzorg. Daarna reisde ze naar Congo waar ze gedurende 2 jaar verantwoordelijke was voor de materneit, de pre- en postnatale consultaties, de moeder- en kindzorg en de prematurenopvang in het ziekenhuis van Pendjua. Sinds 2000 gaat ze jaarlijks op 1 à 2 missies met Artsen Zonder Vakantie naar Afrikaanse ziekenhuizen.

Sinds 1990 werkt Els in het St-Vincentiusziekenhuis in Antwerpen, eerst als vroedvrouw, later als adjunct-hoofdvroedvrouw. Hier is ze ook Els coördinator van het BFHI en Motherfriendly label, heeft ze prenatale lessen in het ziekenhuis opgestart, verbouwingswerken gecoördineerd en "Nest werking" in het ziekenhuis opgericht.

Els is ook besstuurslid van vzw De stobbe en lid van de werkgroep Vroedvrouwen Artsen Zonder Vakantie.

Tom Van den Broeck

Tom Van den Broeck besloot na zijn studies Germaanse Filologie en zijn opleiding aan het Conservatorium nòg een andere weg in te slaan. In 2005 studeerde hij af als vroedvrouw aan de Erasmushogeschool van Brussel. Sindsdien kan hij zijn creativiteit kwijt in de persoonlijke begeleiding van mama’s en papa’s zowel voor, tijdens als na de bevalling. Gedurende acht jaar maakte hij deel uit van het vroedvrouwenteam in het Sint-Vincentiusziekenhuis te Antwerpen, richtte zeven jaar geleden de vroedvrouwenpraktijk La Madrugada op, samen met vier fantastische collega's en werkt daar sinds 2014 volledig zelfstandig. In 2010 heeft hij het postgraduaat lactatiekunde gevolgd en ook de internationaal erkende titel “lactatiekundige IBCLC” behaald. Binnen “La Madrugada” kan je bij hem terecht voor ademhalings- en relaxatieoefeningen, en sinds 2012 ook “prenatale zang”. Daarnaast geeft hij nog steeds (zang)les aan de muziekacademie van Sint-Agatha-Berchem en sinds 2012 ook aan de AP Hogeschool in Antwerpen.