Is cumulatie van verstrekkingen van "postnataal toezicht en verzorging" en borstvoedingsraadplegingen tijdens één verzorgingsdag mogelijk?

Op de laatste vergadering van de Overeenkomstencommissie  Vroedvrouwen-Verzekeringsinstellingen van 21 februari 2017 werd een cumulverbod voor deze verstrekkingen ingevoerd: de verstrekkingen 422811, 428536, 428551, 422833, 428573, 428595, 422855, 428610 en 428632 kunnen niet worden geattesteerd indien, tijdens dezelfde verzorgingsdag, ook een verstrekking 422435, 428492, 428514, 422472, 428691 of 428713 werd verleend en geattesteerd.

(Antwoord RIZIV mail 27/02/2017)

Update: 7/6/2017