Is de uitgestelde afdruk van GVH (door bijvoorbeeld een enkele afdruk op het einde van de maand) verenigbaar met de verplichting om het deel “ontvangstbewijs” uit te reiken aan de patiënt?

De praktijk van uitgestelde afdruk van GVH kan niet meer gebruikt worden. Sinds 1 juli 2015 dient immers het van de patiënt ontvangen bedrag voor de verrichte verstrekkingen vermeld te worden op het deel “ontvangstbewijs” van het getuigschrift, dat aan de patiënt dient uitgereikt te worden. Een delegatie van handtekening kan worden gegeven aan een medisch secretariaat of aan een medewerker die gemachtigd is om het door de patiënt betaalde bedrag te ontvangen.

(Antwoord van het RIZIV - contactpunt "Attesteren van verstrekkingen" - 13/12/2016)

Meer info op de website van het RIZIV.

Update: 20/12/2016