Dient de kilometervergoeding die de vroedvrouw vrij mag vragen, als niet-vergoedbare verstrekkingen op het bewijsstuk te worden vermeld?

De reiskosten bedoeld in art. 5, § 1 van de Nationale overeenkomst tussen de vroedvrouwen en de verzekeringsinstellingen, dienen te worden beschouwd als vergoedbare verstrekkingen

De reiskosten die vrij mogen worden gevraagd (art. 5, § 2 van de Nationale overeenkomst tussen de vroedvrouwen en de verzekeringstellingen), dienen te worden beschouwd als niet-vergoedbare verstrekkingen. Aangezien de vroedvrouw in deze hypothese zowel vergoedbare als niet-vergoedbare verstrekkingen aanrekent, dient ze een bewijsstuk uit te reiken waarop o.m. die kilometervergoeding wordt vermeld.

(Antwoord van het RIZIV op 18/01/2017)

Lees meer op de website van het RIZIV.

Update: 23/01/2017