VBOV-prijs eindwerken masterproef

Sinds 2011 gaven de auteurs die voor hun masterproef een VBOV-prijs mochten ontvangen aan de VBOV vzw hun toestemming om het eindwerk toegankelijk te maken voor geïnteresseerde collega's en VBOV-leden. Klik op de titel van de masterproef om de bijlage te openen.

VBOV-prijs masterproef 2019

VBOV-prijs masterproef 2018

VBOV-prijs masterproef 2017

Er werd in 2017 geen VBOV-prijs voor de masterproef uitgereikt.

VBOV-prijs masterproef 2016

 
Sylvie Van Wonterghem, Universiteit Gent

VLOV-prijs masterproef 2015

Een Vlaams model van kwalitatief hoogstaande postnatale zorg: ontwikkelen van kwaliteitsindicatoren vanaf ontslag uit het ziekenhuis.

Katrien Helsloot, vroedvrouw, Universiteit Gent
Mieke Walraevens, vroedvrouw, Universiteit Gent

 

VLOV-prijs masterproef 2014

Fertility patients’ awareness on the effect of lifestyle and maternal age on pregnancy and miscarriage rates.

Fieke van Asseldonk, vroedvrouw, Katholieke Universiteit Leuven

VLOV-prijs masterproef 2012

The development of an instrument to measure patient-centeredness of European infertility care.

Lore Vanlangenakker, vroedvrouw, Katholieke Universiteit Leuven

VLOV-prijs masterproef 2011

Identificatie van de factoren die borstvoeding beïnvloeden.

Veerle Van Bocxstaele, vroedvrouw, lactatiekundige IBCLC, Katholieke Universiteit Leuven