FAQ Nomenclatuur

Hoe zit het met de twee huisbezoeken in de twaalf prenatale zittingen (verstrekkingen 422030 en 422052) die twee keer 10 km (heen en terug) niet overschrijden waarvoor geen vrije reiskosten mogen aangerekend worden?

In de Nationale Overeenkomst tussen vroedvrouwen en verzekeringsinstellingen staat

§ 2. De vroedvrouw mag vrij reiskosten vorderen behalve voor de verplaatsingen in het raam van de prenatale zittingen in geval van een risicozwangerschap en "voor twee huisbezoeken in de twaalf prenatale zittingen (verstrekkingen 422030 en 422052) die twee keer 10 km (heen en terug) niet overschrijden." 

1) Wordt voor de eerste 2 prenatale huisbezoeken door de mutualiteit automatisch reisonkosten naar rata van 0.26eur per km bijgeteld? Moet hier geen code voor worden genoteerd?

2) Mag bij het overschrijden van 20km (heen+terug) wel vrij reiskosten worden aangerekend aan de cliënt voor het aantal km boven de 20km?

3) Mag bij de 10 overige prenatale huisbezoeken (onder code 422052) de reiskost wel vrij worden gevorderd en naar de werkelijk gereden kilometers? 

 

Wanneer kan de geconventioneerde vroedvrouw vrij reiskosten vragen aan de patiënt ? Let op de 2 elementen die ingevoegd worden na “behalve voor” in de tekst van de Overeenkomst :

  • NIET voor zittingen risicozwangerschap 422870 en 422892. Dan zal de code 422973 moeten gebruikt worden, met de  wettelijke vergoeding reiskosten (zie boven, ook voor de berekeningswijze).  Enkel voor deze reiskosten is er een wettelijke ZIV-vergoeding voorzien.
  • NIET voor 2 van de twaalf mogelijke prenatale huisbezoeken (we denken in deze context dan vooral aan  422030 en 422052 omdat deze thuis plaatsvinden, het moeten niet noodzakelijk de eerste twee zijn), en voor zover deze twee huisbezoeken    
    de 2 X 10km (dus heen en terug) niet overschrijden. Voor de overige tien prenatale zittingen mag de vroedvrouw vrij reiskosten vragen aan de patiënt, wat ook de afstand zou zijn. Als er bij de 12 mogelijke huisbezoeken geen enkele is die < 2 X 
    10km, dan kan de vroedvrouw in principe voor elk huisbezoek vrij reiskosten vragen. NB : de reiskosten bij deze huisbezoeken hebben nooit een aparte wettelijke tussenkomst zoals bij de risicozwangerschap.
  • In principe kan de geconventioneerde vroedvrouw dus voor alle andere zittingen die ze thuis bij de patiënte verricht vrij haar reiskosten vragen, zolang ze de patiënt daarover op voorhand informeert.

Antwoord van de Landsbond der Christelijke Mutualiteiten Brussel, mail 27/02/2017