FAQ Nomenclatuur

Hoe zit het met de terugbetaling voor voorbereiding op bevalling?

in de nomenclatuur staat:

422096 Individuele voorbereiding thuis 

Per parturiënte en per dag mag slechts één van de verstrekkingen 422096, 428374, 428396, 422111, 428411, 422133 en 428433 worden aangerekend en in totaal worden die verstrekkingen per zwangerschap tot maximaal de waarde V 120 terugbetaald.

Er staat een vergoeding van 17,50 eur (kolom A).

Stel dat de vroedvrouw 30 eur vraagt, is dit dan slechts gedeeltelijk (17,50eur) vergoed via derdebetalersregeling of kan de hele 30 euro via derdebetalersregeling gevorderd zolang de kraamvrouw nog geen individuele voorbereidingen tot een waarde van V 120 heeft bereikt? 

De maximumwaarde V 120 wordt berekend in de context van de overeenkomst waarin het honorarium van de verstrekkingen is vastgelegd (voor die individuele voorbereiding is dat V 10 per verstrekking). Er is geen remgeld, dus is de wettelijke terugbetaling gelijk aan het honorarium. De terugbetaling kan dus niet hoger liggen dan het wettelijk vastgelegd honorarium van 17,50 euro. In de praktijk komt dit opgelegde maximum van V 120 dus neer op maximaal 12 aanrekenbare zittingen.

Antwoord Landsbond der Christelijke Mutualiteiten Brussel, mail 27/02/2017