Kan een groep niet-geconventioneerde vroedvrouwen ook een groepsnummer derdebetaler aanvragen?

Ja. Een groepering met niet-geconventioneerde zorgverleners kan ook een groepsnummer derdebetaler toegekend krijgen, aangezien ook niet-geconventioneerde zorgverleners sedert 1 oktober 2015 de derdebetalersregeling kunnen toepassen.