Klopt het dat voor verpleegkundige prestaties geen getuigschrift voor verstrekte hulp meer moet worden uitgereikt?

Artikel 6 van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, bepaalt:

“Art. 6 § 1. De vergoedingen van de verzekering voor geneeskundige verzorging worden verleend op voorwaarde dat aan de verzekeringsinstelling is afgeleverd:

1° een getuigschrift van verzorging, conform het model vervat in bijlage 1, wanneer het gaat om verstrekkingen  verleend door de vroedvrouwen, de verpleegkundigen en de kinesitherapeuten; (…)”

Sedert 1 juli 2015 moeten de verpleegkundige verstrekkingen bij toepassing van de derdebetalersregeling verplicht worden gefactureerd via het elektronisch netwerk MyCareNet (art. 53, § 1, zesde lid van de gecoördineerde wet). In dat geval moet geen getuigschrift meer worden uitgereikt aan de patiënt maar wel een bewijsstuk (art. 53, § 1/2 van de gecoördineerde wet).

(Antwoord RIZIV op 18/01/2017)

Update: 23/02/2017