Kwaliteitsvolle zorg

Zoals je waarschijnlijk wel weet, is de ligduur na een bevalling verkort. Gemiddeld verlaten moeders en hun baby de kraamafdeling rond de 3de dag na de geboorte. Om de overdracht van zorg bij het ontslag uit de kraamafdeling te optimaliseren en ervoor te zorgen dat de zorg die de vroedvrouw thuis biedt na ontslag kwalitatief hoogstaand is, heeft de Vlaamse Beroepsorganisatie van Vroedvrouwen aanbevelingen uitgewerkt voor vroedvrouwen. Deze aanbevelingen zijn het resultaat van een nauwe samenwerking met de Vlaamse gynaecologen (VVOG), de Vlaamse Kinderartsen (VVK), Kind en Gezin en de Expertisecentra Kraamzorg. Zo werken we samen aan betere zorg.

Vroedvrouwen die zich engageren om praktijk te voeren volgens deze aanbevelingen, worden op de website aangeduid met dit logo.                             

De volledige lijst met vroedvrouwen in je buurt vind je hier.        

Wat betekenen deze kwaliteitscriteria voor jou en je gezin?

Als je een vroedvrouw kiest met het logo dan kan je verwachten dat:

 • Je vroedvrouw als professionele zorgverlener wetenschappelijk onderbouwde zorg biedt. Daarvoor zal zij/hij zich op regelmatige basis bijscholen en op de hoogte blijven van de laatste nieuwe inzichten.
 • Je vroedvrouw voor jou een zorgpad op maat uitstippelt dat voldoet aan de noden van je gezin. Respect voor de eigenheid, culturele diversiteit van je gezin en financiële transparantie zijn daarbij een evidentie.
 • Je vroedvrouw de zorg tijdens de zwangerschap reeds zal voorbereiden teneinde zo goed mogelijk aan je zorgvraag tegemoet te komen. Daarvoor is het belangrijk dat je je tijdens de zwangerschap reeds vroeg aanmeldt bij een vroedvrouw in je buurt (bij voorkeur voor de 20ste zwangerschapsweek).
 • Je vroedvrouw goede contacten onderhoudt met collega-vroedvrouwen, andere zorgverleners en zorgorganisaties. Je vroedvrouw is daarvoor lid van een vroedvrouwenkring in je regio. De kring heeft op regelmatige basis overleg met ziekenhuizen in de buurt, Kind en Gezin en Expertisecentra Kraamzorg.
 • Je vroedvrouw gedurende de eerste 5 dagen na de geboorte 24 uur per dag bereikbaar en beschikbaar voor je is voor dringende zaken. Om dit mogelijk te maken, heeft zij/hij samenwerkingsafspraken gemaakt met collega-vroedvrouwen. 
 • Je vroedvrouw zorg zal bieden volgens een uitgewerkt zorgplan waarbij zij/hij moeder en kind nauwgezet zal opvolgen. Zij/hij volgt daarbij de fysieke en mentale gezondheidstoestand van moeder en kind op. Zo zal zij/hij rekening houden met minimale basisparameters. Dit betekent dat moeder en kind een goede temperatuur, bloeddruk etc. moeten hebben, dat de baby voldoende plasluiers heeft en er een normaal ontlastingspatroon op nahoudt. Ook zal de vroedvrouw bepaalde observaties doen bij moeder en kind, zoals bloedverlies bij de moeder controleren, het genezen van een eventuele scheur of knip bij de moeder en het genezen van de navel bij de baby.  De vroedvrouw zal erover waken dat je baby een goede kleur heeft, goed drinkt en goed bijkomt in gewicht. Verder zorgt zij/hij ervoor dat je baby de screening voor metabole aandoeningen (beter gekend als de hielprik) op tijd krijgt. Daarnaast volgt je vroedvrouw het emotioneel welzijn van de moeder op. Ze houdt nauwlettend in de gaten dat de moeder voldoende rust en slaap krijgt en ondersteunt haar bij kraamtranen.
 • Je vroedvrouw waakt over het emotioneel welzijn en de veiligheid van je kind. Zij/hij ondersteunt daarvoor je gezin in de eerste kennismaking met je kind en begeleidt je in de transitie naar het ouderschap.
 • Je vroedvrouw je zal bijstaan bij het geven van borstvoeding. Zij/hij doet dit volgens de 10 vuistregels voor het welslagen van de borstvoeding die werden opgesteld door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Je vroedvrouw zal je vertellen over het belang van borstvoeding voor moeder en kind, het belang van huid-op-huidcontact en zal je de nodige vaardigheden aanleren om van de borstvoeding een succes te maken. Kiest je gezin voor kunstvoeding, dan zal je vroedvrouw je daarin ook de nodige ondersteuning en voorlichting verschaffen.
 • Je vroedvrouw je zal leren hoe je zorg moet dragen voor moeder en baby. Voorlichting geven maakt een belangrijk deel uit van de opdracht van de vroedvrouw. Zij/hij zal je leren hoe je moet instaan voor de dagelijkse verzorging (badje, verluieren), zal je voorlichten over veilig slapen en een veilige omgeving, het omgaan met fysieke ongemakken tijdens het kraambed en nog veel meer.
 • Je vroedvrouw een goed verloop van de kraamtijd bevordert. Hiervoor werkt ze nauw samen met kraamverzorgenden die instaan voor hulp in het huishouden en de opvang van andere huisgenoten.
 • Je vroedvrouw ervoor zorgt dat je baby is aangemeld bij Kind en Gezin. Kind en Gezin is verantwoordelijk voor o.a. de gehoortest en de vaccinaties en volgt je baby verder op nadat de vroedvrouw de zorg afsluit.

Wil je graag de volledige aanbevelingen nalezen die voor vroedvrouwen werden uitgewerkt, dan kan dat hier.