Lidmaatschap

Alle vroedvrouwen, actief of op rust, en vroedvrouwen in opleiding kunnen lid worden. Personen die geen vroedvrouw zijn, doch de vereniging willen steunen, kunnen steunend lid worden. Ereleden worden door de beheerraad voorgedragen en benoemd.

Als lid van de VBOV vzw krijg je heel wat voordelen. Het lidmaatschap houdt onder meer in:

 • vermindering van de deelnameprijs aan studiedagen en studie-cycli bekomen
 • regionale studie-avonden bijwonen aan ledentarief
 • 6 maal per jaar een Vlaams tijdschrift, specifiek voor vroedvrouwen ontvangen
 • advies bij loopbaanplanning krijgen, vooral naar zelfstandige vroedvrouwen, of bij de omschakeling naar zelfstandige vroedvrouw
 • juridisch en fiscaal advies vragen bij beroepsproblemen
 • toegang krijgen tot het ledengedeelte van de VBOV-website, met oa. een uitgebreide zoekfunctie in het Tijdschrift voor Vroedvrouwen en het VBOV-Archief
 • een aantal geselecteerde boeken van Uitgeverij De Boeck en Acco Uitgeverij aankopen met ledenkorting. Neem hiervoor een kijkje in de VBOV shop.
 • actief deelnemen aan één van de werkgroepen, waarvoor jij je wil inzetten
 • aan gunsttarief een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afsluiten
 • advies en ondersteuning bekomen inzake de ontwikkeling van het curriculum voor de nieuwe vroedvrouwenopleiding
 • lidmaatschap van de gesloten Facebookgroep VBOV, waarin ervaringen uitgewisseld worden en discussies plaatsvinden

Word vandaag nog lid!