Lore Ramon

Studie

Lore studeerde af als vroedvrouw in 2016 aan de Vives Hogeschool te Kortrijk. Sindsdien schoolt ze zich geregeld bij en volgde ze onder andere de opleiding Centering Pregnancy en een verdiepingscursus van Farmacologie. 

Werk

Lore startte na afstuderen als verpleegkundige in de eerste lijn bij Solidariteit voor het Gezin. Daar snoof ze de sfeer van de thuiszorg op en zocht ze naar een manier om op een positieve manier multidisciplinair te kunnen samenwerken èn als vroedvrouw aan de slag te kunnen gaan. Het eerstelijnsgezondheidscentrum De Piramide vzw in Menen (www.depiramidemenen.be) bood daar een antwoord op. Sinds februari 2017 is ze daar tewerkgesteld als verpleegkundige en geeft ze de aanzet tot het uitwerken van een perinataal programma i.s.m. de directie en huisartsen. 

VBOV vzw

Lore is lid van de VBOV sinds 2013. In haar laatste jaar van de bacheloropleiding werd Lore VBOV-preases binnen haar school. Bij afstuderen werd de VBOV-prijs van meest beloftevolle vroedvrouw aan haar uitgereikt. Na afstuderen bleef het kriebelen om zich te verdiepen in de wetenschappelijke literatuur, waardoor ze in 2016 de werkgroep wetenschappelijk onderzoek vervoegde. Begin 2018 werd ze verkozen tot lid van de Raad van Bestuur en vervoegde ze de vroedvrouwenkring Zuid-West-Vlaanderen.