Mag een vroedvrouw syntocinon toedienen zonder voorschrift van een arts?

Per maart 2016 (M. Eggermont):

Het toedienen van syntocinon tijdens de arbeid is een verpleegkundige B2-handeling, dus gebeurt op instructie en voorschrift van de arts. In het kader van pathologie (bij 'onvoorziene verwikkelingen, cfr. artikel 1, §2 van het KB van 1991 ivm uitoefening van het beroep van vroedvrouw) kan de toediening zonder instructie van de arts om (verdere) schade te vermijden, maar achteraf moet er steeds een voorschrift door de arts worden opgemaakt.

Het toedienen van syntocinon in een thuissituatie zonder voorschrift van een arts is niet conform de wettelijke bepalingen inzake de beroepsuitoefening van de vroedvrouw. Dit kan eerder onder de noemer van onwettige uitoefening van de geneeskunde vallen en is ten stelligste af te raden. Bij een niet vorderende arbeid is het de zorgvuldigheid van de vroedvrouw om uit te maken of er sprake is van een pathologie of niet en of een doorverwijzing naar een arts/ziekenhuis noodzakelijk is.