Mag je in een praktijk met meerdere vroedvrouwen dezelfde doos kettingformulieren getuigschriften gebruiken voor alle vroedvrouwen van de praktijk?

Groepsnummer voor derdebetalersregeling- Verzamelgetuigschrift model D

A/ Groepsnummer:

Met een groepsnummer derdebetalersregeling kan een praktijk, die uit meerdere vroedvrouwen bestaat, de betaling van haar verstrekkingen op één bankrekeningnummer ontvangen. Sinds 1 oktober 2015 kan ook een groep met niet-geconventioneerde  vroedvrouwen een groepsnummer derdebetalersregeling verkrijgen aangezien ook zij de derdebetalersregeling kunnen toepassen. Het is dus niet meer nodig als vroedvrouw om aan het RIZIV te melden of men al dan niet de derdebetalersregeling wenst toe te passen.

Om een groepsnummer aan te vragen dient men het ingevulde formulier tot aanvraag door een groepering van vroedvrouwen tot het bekomen van een stamnummer derdebetalende aan de Dienst voor Geneeskundige Verzorging, per post of per mail, te bezorgen op één van de hiernavolgende adressen:

- RIZIV, Dienst voor geneeskundige verzorging, afdeling vroedvrouwen, Tervurenlaan 211, 1150 Brussel

nurse@riziv.fgov.be

De groep dient een  verantwoordelijke aan te duiden die de communicatie tussen het RIZIV en de groepering zal verzekeren. Deze verantwoordelijke moet de Dienst voor Geneeskundige Verzorging op de hoogte houden van elke wijziging met betrekking tot de groep. 

B/ Verzamelgetuigschrift "model D":

Voor de facturatie maakt men in een groepering van vroedvrouwen gebruik van verzamelgetuigschriften "model D".

Dit type getuigschrift voor verstrekte hulp laat toe om op één document alle verstrekkingen van verschillende vroedvrouwen te groeperen die uitgevoerd werden ten voordele van een welbepaalde patiënte, zelfs op verschillende data. Alle verstrekkingen worden dus "in blok" in rekening gebracht. In tegenstelling tot de andere getuigschriften voor verstrekte hulp wordt dit model in lengte geschreven en gelezen.

Bovenop de gegevens van de patiënte, worden lijn per lijn, de nomenclatuurcodes en de data van hun uitvoering genoteerd, vervolgens de identiteit van de diverse zorgverstrekkers via hun RIZIV-nummer en naam. De eigenheid van het verzamelgetuigschrift "model D" is dat de verschillende bedragen ( ten laste van de verzekeringsinstelling, ten laste van de patiënte en totaal) duidelijk op het getuigschrift figureren, in de kolommen ad hoc.

Voorwaarden:

- voor elke verstrekking moet de zorgverlener ( vroedvrouw ) die de verstrekking heeft uitgevoerd geïdentificeerd ( naam, RIZIV-nummer) worden

- het getuigschrift wordt ondertekend door een zorgverlener die deel uitmaakt van het beroep waartoe de geattesteerde verstrekkingen behoren ( vroedvrouw) of een geneesheer.

- aanwezigheid van interne documenten

- aanwezigheid van een lastgeving

- handtekenen rechts onderaan: "Ik bevestig over documenten te beschikken die bewijzen dat de verstrekkingen werden uitgevoerd door de beoefenaar wiens naam er tegenover staat"

Antwoord RIZIV, mail 28/02/2017