Meldpunt

Meldpunt VBOV vzw

Vanuit de Vlaamse beroepsorganisatie streven we naar de beste zorg voor moeder en kind. De zorg verstrekt door vroedvrouwen moet bijgevolg voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen. Soms kan het gebeuren dat je ontevreden bent met de geboden zorg of dienstverlening of dat je verwachtingen niet helemaal werden ingelost. Het is in zo’n geval goed je ongenoegen te uiten bij de betrokken zorgverstrekker (vroedvrouw(en)). Het bespreekbaar maken van kleinere en grotere zaken is echter niet altijd zo gemakkelijk.

Wanneer de dialoog met de vroedvrouw(en) verstoord is geraakt, kan je behoefte hebben aan een onpartijdig advies. De Vlaamse beroepsorganisatie van vroedvrouwen heeft daarom een meldpunt in het leven geroepen waar je terecht kan met meldingen en behandelt deze volgens een vooropgestelde bemiddelingsprocedure. De bemiddelingscommissie van de VBOV-vzw treedt daarbij op als bemiddelaar en onderzoekt de melding.

De bemiddelingscommissie heeft een neutrale positie ten aanzien van je zorgverstrekker. Ze bemiddelt tussen de zorgvrager en de zorgverstrekker met als doel de dialoog tussen beide te herstellen en beide partijen samen te brengen om tot een oplossing te komen. De bemiddelingscommissie beoogt een onpartijdig en luisterend oor te bieden voor beide partijen en formuleert daarbij een antwoord op de gegrondheid van de klacht. Daarnaast kan de commissie een aanbeveling doen over het nemen van maatregelen teneinde de zorg of dienstverlening te optimaliseren. De bemiddelingsprocedure leidt aldus tot een juridisch niet-afdwingbaar advies. Het uiteindelijk doel van de bemiddelingsprocedure is het bijdragen aan het bevorderen van de kwaliteit van de door vroedvrouwen geboden zorg. Elke melding die wordt gedaan, wordt met de nodige discretie, aandacht en integriteit behandeld volgens deze procedure.

Is er na de bemiddeling door de VBOV een behoefte om verdere juridische stappen te ondernemen, dan wordt daarover de nodige informatie verschaft.

Uiteindelijk doel van dit meldpunt is bijdragen aan het bevorderen van de kwaliteit van de door vroedvrouwen geboden zorg.

Download de bemiddelingsprocedure

Hoe kan ik een melding doen?

U kan heel eenvoudig een melding doen door het online meldingsformulier in te vullen. Van de melding krijg je een ontvangstbevestiging en ontvang je meer informatie over de vooropgestelde procedure. Meldingen worden beantwoord met een telefonisch contact binnen de maand. Deze melding is een eerste stap binnen de bemiddelingsprocedure en kan leiden tot het indienen van een officiële klacht. Heeft u nog vragen, dan kan u terecht op het secretariaat van de VBOV-vzw op het nummer 03/218.89.67 of via info@vroedvrouwen.be