Moet de vroedvrouw de kilometervergoeding op het ontvangstbewijs vermelden?

Op het deel ontvangstbewijs moet het van de patiënt ontvangen bedrag worden vermeld, ook al is dat gelijk aan "0". Het ontvangen bedrag omvat het totaalbedrag dat door de patiënt is betaald, contant of via bankkaart, volledig of gedeeltelijk:

  • van de honoraria
  • van de persoonlijke aandelen
  • van de supplementen

In het kader van de derdebetalersregeling wordt enkel het totaalbedrag betaald door de patiënt vermeld en niet het bedrag van de tegemoetkoming van de verplichte verzekering die rechtstreeks door het ziekenfonds ten laste genomen zal worden.

Als de patiënt een kilometervergoeding heeft betaald, moet deze dus eveneens op het ontvangstbewijs worden vermeld.

(Antwoord van het RIZIV op 18/01/2017)

Meer info op de website van het RIZIV

Update: 23/01/2017