Moet de vroedvrouw een staat van de reiskosten opmaken om in regel te zijn?

Ja. Overeenkomstig artikel 5, § 1, tweede lid, van de Nationale overeenkomst tussen de vroedvrouwen en de verzekeringsinstellingen moet een staat van de gevraagde reiskosten door de vroedvrouw voor eensluidend worden verklaard en door de rechthebbende worden medeondertekend.

(Antwoord van het RIZIV op 18/01/2017)

Lees meer op de website van het RIZIV.

Update: 23/01/2017