Nieuwsbrief

Sinds 2010 verstuurt VBOV vzw tweewekelijks een elektronische nieuwsbrief naar zijn leden en bevriende organisaties. Dit geeft de organisatie de mogelijkheid leden en sympathisanten op de hoogte te houden van de werking binnen de organisatie, alsook de laatste berichtgeving wat betreft wetenschap, wetgeving, interessante boeken, vroedvrouwen in de media, relevante informatie voor de vroedvrouwen, bijscholingen en vacatures mee te geven. Via de elektronische nieuwsbrief wordt er contact gemaakt met de website en wordt het kritisch denken van onze leden geactiveerd door verschillende teasers aan te bieden. Deze nieuwsbrief is ook toegankelijk voor niet leden.

Elke persoon of organisatie kan zich inschrijven op de elektronische nieuwsbrief via onze site of per mail.

De meest recente elektronische nieuwsbrieven kunnen hier geraadpleegd worden. 

Communicatie Coronavirus - COVID-19

Lees de nieuwsbrieven hier.