Anne Snoeck

Studie

Anne werd op 22 Januari 1962 geboren in St-Amandsberg, in een kleine onafhankelijke materniteit "het Hospice". Misschien lag daar reeds haar roeping als vroedvrouw. Na haar kindertijd in deze Gentse deelgemeente ging ze verpleging studeren aan het toenmalige Provinciaal Instituut Voor Verpleegkunde (PIV). De docenten van deze school en zeker de leerkracht verloskunde, zijn zeker de motiverende factor geweest om in de verloskunde verder te gaan. Na 3 jaar algemene verpleging is Anne gaan solliciteren om te kunnen starten met de opleiding vroedvrouw aan het HIPB St Vincentius. Ze mocht bij Francine Gooris en Greta Vandecasteele aan deze 9 intensieve maanden beginnen. Eind juni 1985 studeerde ze af als vroedvrouw.

 

Werk

In 1985 lag de werkmarkt niet wijdopen voor jonge vroedvrouwen. Anne begon bij het Wit-Gele kruis waar men wou inspelen op het beginnende openbloeien van de thuis- en poliklinische bevallingen. Maar het  grootste deel van het werk was algemene verpleging. Ondertussen dus maar verder solliciteren en examens afleggen om toch maar ergens te kunnen starten als vroedvrouw. Anne kon zich iets later verder ontplooien als vroedvrouw in een kleine materniteit in Wetteren. Enkele jaren later werd de materniteit toch gesloten. In 1987 kon Anne in het jonge team van "De Bijloke" aan het werk, het huidige Jan Palfijnziekenhuis, aan het werk. Samen met de collega’s startte ze er de infoavonden voor zwangeren. Na haar opleiding GVO binnen de  VLOV werden ook groepslessen van 5 infosessies rond zwangerschap en bevalling georganiseerd.

VBOV vzw

Reeds vanaf het eerste jaar van haar loopbaan was Anne lid van de werkgroep vroedvrouwen binnen het NVKVV. Onder leiding van Dr Heughebaert (Duffel) werd er regelmatig vergaderd in Brussel.

Tot in 1994 de VLOV werd opgericht. Anne werd van het eerst uur medewerker van de werkgroep bijscholing. Tot op heden werkt ze mee aan deze werkgroep.

In 2005 gingen enkele werkgroepleden op werkmissie naar Senegal. Uit deze missie is in 2006 de werkgroep ‘Vroedvrouwen Verleggen Grenzen’ ontstaan. Sinds de oprichting ervan neemt Anne de coördinatie van deze werkgroep op zich en is ze de bezieler van "Senegal bevalt", het project in Mbour en het partnership met de Senegalese collega’s .

In 2014 werd Anne verkozen in de raad van bestuur. Sinds 01/01/2016 is ze lid van de raad van bestuur van de VBOV vzw.