KCE Richtlijnen voor de normale bevalling

Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) stelde in 2010 samen met een werkgroep van gynaecologen en vroedvrouwen richtlijnen op voor normale laagrisicobevallingen. Deze wetenschappelijke aanbevelingen werden herschreven in een zo begrijpbaar mogelijke taal voor de zwangere vrouwen en hun partner. Hierbij werd volledig rekening gehouden met de inhoud en de wetenschappelijke juistheid van de wetenschappelijke aanbevelingen.