Hoeveel kost de vroedvrouw? Mag een vroedvrouw ook een ereloon vragen?

Doordat elke vroedvrouw een verschillende service kan aanbieden en in verschillende werksettings kan functioneren is het onmogelijk om één eenheidsprijs van de vroedvrouw vast te stellen. Het spreekt voor zich dat men geen prijzen kan vergelijken tussen vroedvrouwen in een ziekenhuis en zelfstandige vroedvrouwen. Wél is zeker dat het ziekenfonds heel wat terugbetaalt van de diensten die de zelfstandige vroedvrouw u aanbiedt. De mate van terugbetaling hangt af van het al dan niet geconventioneerd zijn van de vroedvrouw. De vroedvrouw is hierin vrij te kiezen. Zij/hij zal u dit uiteraard meedelen, of u kan dit gewoon aan haar/hem vragen.

Indien de vroedvrouw geconventioneerd is, moet zij/hij bepaalde afspraken nakomen en zijn de bedragen die zij/hij voor haar service mag vragen, gelimiteerd. Deze bedragen kan u in de onderstaande lijst per acte die de vroedvrouw doet, terugvinden. Voor deze bedragen is 100% terugbetaling voorzien.

Indien de vroedvrouw niet geconventioneerd is, is zij/hij niet gebonden door afspraken en bedragen. Dan krijgt u 75% van de vooropgestelde bedragen terugbetaald.

De mogelijkheden die een vroedvrouw heeft zijn talrijk en geven ruimte om u optimaal te begeleiden. Bij een bevalling of andere verloskundige actes die de vroedvrouw doet, kan zij/hij mogelijks nog onkosten aanrekenen, zoals bijvoorbeeld kilometervergoeding. Dit zal u best bij een eerste afspraak met haar/hem bespreken.

Meer informatie over de betaling van de vroedvrouw kan u vinden op onze website.