Waar kunnen we terecht voor voorbereidingslessen op de bevalling?

Je kan best even informeren bij je vroedvrouw of in het Expertisecentrum Kraamzorg. De Expertisecentra Kraamzorg houden een databank bij van cursussen die in de provincie worden georganiseerd. Hier kan je terecht voor meer info:

Voorbereidingscursussen op de bevalling worden ook vaak door het ziekenhuis waar je gaat bevallen ingericht. Vraag eens na bij je arts of bij de vroedvrouw.

Ook op onze website kan je een overzicht vinden van zelfstandige vroedvrouwen die cursussen geven en individueel of in groep aan zwangerschapsbegeleiding doen. Gebruik in de zoekmachine het trefwoord "Prenatale zorg".