Sociale wetgeving rond zwangerschap en geboorte

Naast medische vragen rijzen er tijdens de zwangerschap ook vragen over zaken zoals rechten en plichten van de zwangere werkneemster, de wettelijke regeling van het moederschapsverlof, de aanvraag van kraamgeld en kinderbijslag, de aangifte van je kindje. Lees hierover meer in de brochure 'Sociaal aspect van zwangerschap en geboorte' van Kind & Gezin en de brochure 'Wegwijs in werk en ouderschap' van de FOD Werkgelegenheid en Arbeid.