Waar vind je de vroedvrouw?

Vroedvrouwen kan je op verschillende plaatsen tegenkomen.

De zelfstandige vroedvrouw heeft een eigen vroedvrouwenpraktijk. De troeven van de zelfstandige vroedvrouw zijn talrijk. Zij is in de eerste plaats bevoegd voor een grondige prenatale medische begeleiding van de zwangerschap. De vroedvrouw is tevens opgeleid om eventuele problemen tijdens de zwangerschap en de bevalling te detecteren. De zelfstandige vroedvrouw werkt samen met een aantal gynaecologen in de buurt, waar de zwangere vrouw terecht kan voor echografieën of  na doorverwijzing bij een medisch probleem tijdens de zwangerschap. 
Voorts begeleidt de vroedvrouw je ook bij de bevalling zelf. Deze bevalling kan zowel bij je thuis gebeuren, als in het ziekenhuis, als in een geboortehuis. 

De vroedvrouw neemt ook de postnatale medische zorgen op zich. Zowel na een thuisbevalling als bij thuiskomst na een bevalling in het ziekenhuis (al dan niet poliklinisch), kan je beroep doen op de zelfstandige vroedvrouw om jou en je baby verder te begeleiden. Je kan bij de vroedvrouw terecht voor een waaier aan diensten tot één jaar na de bevalling. Zij kan de kersverse ouders bijstaan met o.a. advies tijdens de kraamperiode, begeleiding van borstvoeding en medische zorgen (bvb. wondzorg na keizersnede). 

Er zijn m.a.w. veel meer mogelijkheden dan je denkt als het gaat om zwangerschapsbegeleiding en geboorte. Je vroedvrouw kan je hierin wegwijs maken en samen met jou overleggen welke formule het best bij jou past.

Op zoek naar een zelfstandige vroedvrouw? Maak gebruik van de zoekfunctie op onze website of neem contact op met het secretariaat van de VBOV vzw via info@vroedvrouwen.be of via tel. 03/218.89.67. De zelfstandige vroedvrouwen op onze lijst kan je rechtstreeks contacteren.

Ook bij de Expertisecentra Kraamzorg kan je terecht voor informatie over de verschillende mogelijkheden van begeleiding. Meer informatie hierover vind je op:

De klinische vroedvrouw werkt in het ziekenhuis op de verlosafdeling en de kraamafdeling. Zij begeleidt de aanstaande ouders tijdens de arbeid en de bevalling in het bevallingskwartier. Zij werkt hier nauw samen met de gynaecoloog om samen optimale zorgen te kunnen aanbieden. Ook na de bevalling zorgt de vroedvrouw op de materniteit voor een verdere opvang van de kersverse ouders en hun pasgeborene. Op allerlei gebieden is zij een vat van informatie. Je kan bij haar terecht met alle grote en kleine vragen over o.a. babyverzorging, borstvoeding en lichamelijke veranderingen na de bevalling. Ook aan psychosociale aspecten van het ouderschap wordt aandacht besteed. De vroedvrouw geeft haar kennis graag aan jou door.

Sommige klinische vroedvrouwen hebben nog een andere beroepsinvulling. Ze werken in fertiliteitscentra of op de dienst raadpleging van het ziekenhuis. Andere klinische vroedvrouwen werken op gespecialiseerde diensten voor prematuren of op gespecialiseerde diensten voor vrouwen die intensieve medische begeleiding nodig hebben tijdens de zwangerschap. Naast een ruime kennis van hoogtechnologische verloskunde en neonatologie kunnen zij prat gaan op een warme, menselijke aanpak en begeleiding.

Een derde groep vroedvrouwen zijn de vroedvrouwen-docenten die hun kennis delen met de studenten in de opleiding vroedkunde.

Andere vroedvrouwen combineren een aantal zaken. Zo zijn er vroedvrouwen die een zelfstandige praktijk combineren met een job in het ziekenhuis of met een functie als docent in de opleiding.

Op welk moment je ook in contact komt met de vroedvrouw, we kunnen je  verzekeren: zij kan ontzettend veel voor je betekenen in deze bijzondere fase van je leven!