VBOV-prijs Bachelorproef

De Vlaamse Beroepsorganisatie van Vroedvrouwen vzw vindt student-vroedvrouwen belangrijk. Daarom reikt de VBOV vzw sinds 1997 jaarlijks op de studiedag Internationale Dag van de Vroedvrouw een prijs uit voor de beste bachelorproef van de opleiding vroedkunde.

Voor de VBOV-prijs 2020 is de uiterste indiendatum  14 november 2019. Elk eindwerk wordt door twee onafhankelijke juryleden, bestaande uit redactieleden en vrijwilligers van de organisatie, gelezen en beoordeeld. De beoordeling gebeurt op basis van vooraf opgestelde beoordelingscriteria. De beoordeling van de twee lezers levert een puntenaantal op. Het eindwerk met de meeste punten wint de VBOV-prijs bachelorproef. 

De geldprijs die je met de VBOV-prijs kan winnen is:

  • eerste prijs: 500 €
  • tweede prijs: 250 €
  • derde prijs: 125 €

Bovendien krijgt elke inzending van een eindwerk/scriptie een jaar gratis lidmaatschap van de VBOV vzw (inclusief een jaar gratis het Tijdschrift voor Vroedvrouwen), ten minste als de eindwerkscore, toegekend door de jury van de VBOV vzw, 65% bedraagt.
De beste eindwerken komen eveneens in aanmerking voor publicatie in het Tijdschrift voor Vroedvrouwen, het vaktijdschrift dat zesmaal per jaar uitgegeven wordt door de VBOV vzw. Dit tijdschrift wil vooral een tijdschrift van en voor vroedvrouwen zijn. Bedoeling is ook vroedvrouwen aanzetten tot schrijven.
Zelfs door een kleine inspanning van jou kan het Tijdschrift voor Vroedvrouwen nog interessanter en aantrekkelijker worden en kan jouw werk gepubliceerd worden. Waag dus je kans en stuur zowel een ingebonden als een digitale versie van jouw eindwerk + een samenvatting van max. 10 bladzijden op. Je kandidatuur voor de VBOV-prijs bachelorproef is pas geldig indien beide versies ontvangen werden.

Wij hopen alvast heel wat inzendingen van scripties te ontvangen op het volgende adres: VBOV vzw, t.a.v. de redactie, Haantjeslei 185/01, 2018 Antwerpen, info@vroedvrouwen.be.

Benieuwd wie de VBOV-prijs bachelorproef de voorbije jaren gewonnen heeft? De lijst winnaars VBOV-prijs bachelorproef geeft een overzicht van alle winnaars sinds 2006. Als je lid bent van de VBOV vzw, kan je achter de login toegang krijgen tot de winnende bachelorproeven sinds 2009.