Telematicapremie

WAT IS DE TELEMATICAPREMIE?

De telematicapremie is een forfaitair bedrag dat het RIZIV jaarlijks betaalt aan vroedvrouwen die aan 6 voorwaarden voldoen in het kader van E-gezondheid.

HOEVEEL BEDRAAGT DE TELEMATICAPREMIE?

De premie bedraagt 800 EUR.

ONDER WELKE VOORWAARDEN KRIJGT U DE TELEMATICAPREMIE?

Om de premie te ontvangen moet u in het jaar 2019 aan 6 voorwaarden voldoen:

  1. U beheert uw patiëntendossiers elektronisch met een softwarepakket.
  2. U bent toegetreden tot de nationale overeenkomst tussen de vroedvrouwen en de verzekeringsinstellingen voor het volledige jaar waarvoor u de premie vraagt.
  3. U hebt een activiteit van minstens 500 verstrekkingen in art. 9 a) van de nomenclatuur van geneeskundige verstrekkingen, terugbetaald door de verzekering voor geneeskundige verzorging in 2019.
  4. U gebruikt in 2019 via uw softwarepakket de dienst MyCareNet voor de raadpleging van de verzekerbaarheid van uw patiënten, minstens 1 keer per maand gedurende 6 verschillende maanden.
  5. U downloadt minstens 1 bericht per maand via eHealthbox gedurende 6 kalendermaanden van het jaar 2019.
  6. U hebt minstens 50 verstrekkingen binnen de derdebetalersregeling aangerekend via elektronische facturatie.

AANVRAGEN PREMIE

Na de publicatie van het koninklijk besluit zult u uw premie 2019 online kunnen aanvragen in de loop van het jaar 2020, via de module “Mijn premieaanvragen” van MyRIZIV-toepassing.

Het Verzekeringscomité van het RIZIV heeft deze nieuwe maatregel goedgekeurd op 17 december 2018 maar meerdere stappen zijn nog nodig voor de publicatie van de regelgeving in het Belgisch Staatsblad.

Meer info op de website van het RIZIV.

Tekst: RIZIV
Update: 17 januari 2019