NIEUW! Welzijnsregio Noord Limburg zoekt een vroedvrouw projectmedewerker perinataal netwerk, Neerpelt

Functieomschrijving

Welzijnsregio Noord-Limburg zoekt een vroedvrouw voor de functie projectmedewerker van het perinataal netwerk. Het gaat om een functie 80% niveau A in contractueel dienstverband voor bepaalde duur.

Als projectmedewerker werk je in opdracht van de Noord-Limburgse lokale besturen. Je bent de brugfiguur tussen de partners van het perinataal netwerk en staat in voor de organisatie en goede werking van dit netwerk. Het perinataal netwerk PRAGT werd opgericht om een multidisciplinaire aanpak van de zwangerschap bij de kwetsbare zwangere mogelijk te maken met speciale aandacht voor vroegdetectie en preventie. Je begeleidt ook kwetsbare moeders tijdens de zwangerschap, stelt met hen een zorgplan op en schakelt de nodige hulp in o.b.v. de noden per levensdomein. Hiervoor werk je op de afdeling materniteit in het Mariaziekenhuis in Pelt.

 • Coördinatie perinataal netwerk
 • Organisatie werkgroepen en cliëntoverleg
 • Centraal meldpunt voor kwetsbare zwangeren
 • Opstellen zorgplannen
 • Opvolging uitvoering van de zorgplannen
 • Uitwerken van richtlijnen voor vervolgacties
 • Organisatie van warme overdracht
 • Registratie projectresultaten en deelname forum gezinsarmoede van POD MI
 • Brug naar andere netwerken rond (gezins-)armoede in de regio

 

Profiel

 • Masterdiploma vroedkunde
 • Grondige kennis van de sociale kaart
 • Elementaire kennis van OCMW-wetgeving
 • Cliëntdossiers nauwkeurig en gestructureerd kunnen opmaken en bijhouden
 • Talent voor organisatie en netwerken

Jobgerelateerde competenties

 • Sessies leiden ter voorbereiding van de bevalling of het ouderschap: Voorbereiding op ouderschap, zelfzorg, (ab)normaal perinataal gebeuren
 • Medisch-administratieve documenten invullen Informatie uitwisselen met verschillende betrokkenen
 • De zorg volgens de sociale, familiale en culturele context bepalen
 • Vrouwen in bijzondere situaties informeren en adviseren: Complexe gezinssituatie
 • Postnatale zorgen verstrekken De pasgeboren baby onderzoeken (levensfuncties controleren, meten, ...) De gegevens noteren in het verloskundig dossier
 • Vrouwen in bijzondere situaties informeren en adviseren: Psycho-sociale crisissituatie (middelenmisbruik, kansarmoede, ...)
 • De zwangerschap opvolgen De zwangere vrouw indien nodig naar een arts doorverwijzen
 • Het medisch afval en het herbruikbaar medisch materieel behandelen of laten behandelen (desinfecteren, ontsmetten, steriliseren)
 • De zwangere vrouw begeleiden De bevalling uitvoeren Technische ondersteuning aan de arts-verloskundige bieden
 • De zwangere vrouw voor de bevalling voorbereiden Het hartritme van de foetus, de uitzetting van de baarmoederhals, de klinische toestand, ... opvolgen
 • Tussenkomen op een dienst: Moeder- en kindbescherming
 • De activiteiten van een team coördineren
 • De moeder over de eerste handelingen na de bevalling en de verzorging van de baby adviseren Andere medische, psychologische, ... opvolging aan de moeder aanraden
 • De gezondheidstoestand en de ontwikkeling van een baby opvolgen en ingrijpen indien nodig

Persoonsgebonden competenties

 • Omgaan met stress
 • Leervermogen hebben
 • Zelfstandig werken
 • Contactvaardig zijn
 • Plannen (= ordenen)

Aanbod

 • Contract van bepaalde duur (1-3-2019 t.e.m. 29-2-2020, verlenging mogelijk)
 • Een wedde a1-a3 (min.3.107,98 € – 4.267,25 max. €) met bijkomende extralegale voordelen zoals maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, aanvullend pensioen, fietsvergoeding en terugbetaling woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • Relevante ervaring uit de privésector kan je laten meetellen voor maximum 6 jaar anciënniteit.
 • Verlofregeling openbare besturen

Waar en hoe solliciteren?

Via e-mail: liesbeth@gmail.com
Contact: Liesbeth Nieuwets