VUB zoekt doctoraatsbursaal

I.Functieomschrijving

Vacaturenummer: GF/2019/XXX

Personeelscategorie: Bursalen

Specifieke benaming: Doctoraatsbursaal

Omvang mandaat: Voltijds - 100%

Faculteit: Geneeskunde en Farmacie

Vakgroep: Public Health - Gezondheidswetenschappen

 

Department Gezondheidswetenschappen

Het department omvat vijf groepen: Huisartgeneeskunde, Biostatistiek en Medische informatica, Interuniversitair centrum voor Gezondheidseconomie, Mentale Gezondheid en Welzijn, en Organisatie, Beleidsvoering en Sociale Ongelijkheden in de Gezondheidszorg. 

De onderzoeksgroep Verpleeg- en vroedkunde maakt deel uit van deze laatste, het is jonge en dynamische groep. De groep heeft expertise in health services research met een focus op de organisatie van antenatale zorg, determinanten van zorggebruik en psychosociale kwetsbaarheid.

De Vrije Universiteit Brussel is al 40 jaar een hoofdrolspeler in het Vlaamse hoger onderwijslandschap. De universiteit telt 12.000 studenten en samen met haar ziekenhuis UZ Brussel stelt ze meer dan 6000 mensen tewerk. De Vrije Universiteit Brussel is de grootste Nederlandstalige werkgever in de hoofdstad.

De Vrije Universiteit Brussel grondt haar onderwijs en onderzoek op het beginsel van Vrij onderzoek ten bate van de vooruitgang van de mensheid. Dit houdt de verwerping in van elk louter gezagsargument en de waarborg van vrije oordeelsvorming, nodig voor de maatschappelijke inschakeling van dit basisbeginsel.

De Universiteit is autonoom en wordt democratisch beheerd. Dit houdt de waarborg in van de uitoefening van de fundamentele vrijheden binnen de Universiteit, alsmede het recht van de Universitaire Gemeenschap om deel te nemen aan de besluitvorming in het beleid van de Universiteit en de controle hierop.

Tot de zending van de Universiteit behoren:

 • het ontwikkelen, het overbrengen en het toepassen van een hoogstaand academisch onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, vrij van elk vooroordeel;
 • de maatschappelijke inschakeling hiervan in een geest van sociale bewogenheid;
 • de kritische vorming van iedereen in het licht van de in de gemeenschap te dragen verantwoordelijkheid.

II. Functie

Vakgebied

Het betreft een EU H2020 project ‘Group care during the first thousand days (GC-1000)’ met als doel systematische en grondige inzichten te verwerven in het ontwikkelen en implementeren van aanvaardbare, haalbare en duurzame strategieën die de integratie van groepszorg kunnen ondersteunen in de ante- en postnatale zorgsystemen (https://www.centeringhealthcare.org). Dit gedurende de eerste duizend dagen van het leven. Als PhD kandidaat zal je deelnemen aan dit onderzoek en bijdragen aan  de gezondheid en het welzijn van jonge gezinnen wereldwijd.

 

Opdracht en voornaamste taken

GC_1000 focust op de transitie van het individuele zorgverstrekker-gebruiker model naar pre- en postnatale groepszorg. Om te slagen in het implementeren van groepszorg in de geïncludeerde landen is het ontwikkelen van land specifieke aanpassingstrategiën noodzakelijk. 

Als Phd onderzoeker zal je de aanpassingen nodig om groepszorg te implementeren in de geïncludeerde landen identificeren.  Je zal lokale baririères en facilitatoren voor de implementatie van groepszorg in kaart brengen. Je voorziet in aanbevelingen voor aanpassings- en implementatiestrategiën van de bestaande modellen van groepszorg en dit voor elk land/site. Je zal gebruik maken van kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden. Je focust op  noodzakelijke aanpassingen met betrekking tot de inhoud, de cultuur en de context waarin de zorg geboden wordt. Jouw bevindingen zijn de basis voor het ontwikkelen van  aanpassingstrategiën noodzakelijk voor de ontwikkeling van de implementatie protocols in elk land.

Ter voorbereiding van een doctoraat zal je wetenschappelijk onderzoek verrichten en coachen/begeleiden van de studenten en andere ondezoekers in de geïncludeerde landen.

Je zal je resultaten bekendmaken en publiceren.

 

Toelichting bij het GC_1000 project

Groepszorg is evidence-based, transformeert de zorg aan de zwangere, de pasgeborene en het kind, vermindert ongelijkheden in zorggebruik, bevordert de zorgkwaliteit en heeft een significant positieve impact op de gezondheid en het welzijn van moeders, gezinnen en kinderen (https://www.centeringhealthcare.org). Echter ontbreekt het aan evidence-based richtlijnen voor zorgsystemen om de transformatie naar dit model uit te voeren.

Zorg in groep verandert de ervaring van de zorgverlener, stimuleert zelfzorg, werkt empowerend en empowert de zorggebruiker waardoor deze meer gezond gedrag vertoont voor zichzelf en hun kinderen.  Het doorbreekt de visieuze cirkel van inadequaat zorggebruik door te voorzien in begrijpbare pre- en postnatale zorg die voldoet aan de noden van de eindgebruikers, de zorgverleners en de gezondheidszorgsystemen. Dit door het combineren van medisch kwalitatieve zorg met gezondheidspromotie en informatieve gezondheidsactiviteiten.

Vier sites in lage- en middeninkomens landen (South-Africa, Ghana, Surinam, Kosovo), evenals drie settings die zorg bieden aan de meest kwetsbare vrouwen in hoge inkomenslanden, zullen groepszorg aanbieden in de pre- en postnatale fase. Specifiek zal GC_1000:

1. Aanpassingen doorvoeren om pre- en postnatale groepszorg  in de geselecteerde landen te implementeren door lokaal samenwerkingsverbanden op te zetten en zo duurzame mogelijkheden voor scaling- up te ontwikkelen;

2. Analyseren van nationale data in elk land met betrekking tot het implementatie proces met als doel land specifieke blauwdrukken te voorzien voor scale-up;

3. Gebruik maken van de cross-country synthese om een toolbox voor de globale implementatie strategie te ontwikkelen. Deze omvat advies op vlak van aanpassing, implementatie en scale up van groepszorg in de eerste duizend dagen van het leven, met het oog op het bereiken van de meest kwetsbare vrouwen.

 

III.Functieprofiel

 • Diploma van master in de verpleeg- en vroedkunde, sociale gezondheidswetenschappen, gezondheidspromotie, management en beleid van de zorg, medische wetenschappen of gelijkaardig.
 • Ervaring in kwantitatieve, kwalitatieve of mixed-method onderzoeksmethodes en een sterke interesse in perinatale gezondheid 
 • U bent een zeer gemotiveerde team speler met een flexibele werk aanpak. U bent gedreven om efficiënt en effectief te werken in een international, multidisciplinair team; bij voorkeur heb je al enige ervaring met werken in een internationale context.
 • U bent enthousiast om onderzoek uit te voeren naar de medische en psycho-sociale noden van vrouwen en gezinnen in lage- en middeninkomenslanden en bij kwetsbare groepen in hoge-inkomenslanden.
 • U bent bereid en kan onderzoeksactiviteiten uitvoeren en coördineren in verschillende internationale settings.
 • Excellente Engelse taalvaardigheden, deze zijn essentieel om te communiceren met het team enerzijds en anderzijds in het kader van wetenschappelijke presentaties en publicaties.
 • Excellente Franse taalvaardigheden om te communiceren met de sites die deelnemen voor België en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gelegen zijn.
 • Geen werkzaamheden verricht hebben in het kader van een mandaat als assistent bezoldigd ten laste van de werkingsmiddelen, gedurende meer dan 12 maanden (gecumuleerd).
 • De effectieve uitwerking van de doctoraatsbeurs is onderworpen aan de opschortende voorwaarde van inschrijving van de bursaal als doctoraatsstudent aan de universiteit.
 • Vrouwelijke kandidaten worden in het bijzonder aangemoedigd om zich kandidaat te stellen.

 

IV.Aanbod

Als werknemer van de Vrije Universiteit Brussel beweeg je je dagelijks in een dynamische, diverse en veeltalige omgeving. Onze campussen zijn allebei gelegen in het midden van een groene oase aan de rand van het centrum van de hoofdstad van Vlaanderen, België en Europa. Dat centrum, met al zijn mogelijkheden, bereik je met het openbaar vervoer in minder dan een halfuur.

In functie van je ervaring en je academische merites ontvang je een salaris in een van de barema’s die door de overheid worden vastgelegd. Standaard hoort daar een hospitalisatieverzekering en het kosteloos gebruik van het openbaar vervoer voor woon-werkverkeer bij. Fiets je liever naar je werk, dan staat daar ook een vergoeding tegenover. Op beide campussen staan uitgebreide sportaccommodaties tot je beschikking en een kinderdagverblijf bevindt zich op wandelafstand.

Meer info vind je op de www.vub.ac.be onder de rubriek ‘ toekomstige werknemers’

 

Bijkomende informatie

Voorziene startdatum: 01.02.2020

Looptijd/duur contract:  1 jaar (3 keer hernieuwbaar)

Inwachtingstermijn: 5 januari 2020

Contactpersoon: Prof dr Katrien Beeckman

Contact via telefoon: 02 474 92 41

Contact via e-mail: Katrien.beeckman@uzbrussel.be; katrien.beeckman@Vub.be

 

V.Sollicitatie

Solliciteren kan uitsluitend ONLINE (via de website van de VUB)

De kandidaatstelling bevat ten minste volgende bijlagen:

 • een CV, inclusief het academisch dossier met alle relevante elementen
 • een bondige motivering van de kandidaatstelling met inbegrip van een toelichting over de uitbouw van het toekomstig onderzoek
 • diploma’s.

Referenties kunnen opgevraagd worden als deel van de procedure.

Sollicitatiegesprekken worden gepland in de week van 6 januari 2020.

Indien een tweede selectieronde wordt georganiseerd houdt deze ook een presentatie in.