Aansprakelijkheid van vroedvrouwen

Voor uitgebreide informatie over de verschillende aspecten van beroepsaansprakelijkheid van vroedvrouwen wordt verwezen naar een document dat opgesteld werd door de juridische raadgever van de VBOV vzw, Meester Vande Moortel. 

Indien u als vroedvrouw een juridische vraag heeft, zullen wij deze centraliseren en aan ons advocatenkantoor voorleggen. U mag dan binnen een korte periode een antwoord verwachten. Deze vragen mogen doorgestuurd worden naar info@vroedvrouwen.be.  Indien deze relevant zijn voor de beroepsgroep, worden vraag/antwoord opgenomen in de FAQ op deze website.

Indien u zelf een overleg wenst met onze jurist, moet dit voorgelegd worden aan de raad van bestuur en wordt er via de VBOV vzw een afspraak gemaakt. Het betreft hier geen persoonlijke vragen, maar vragen die het beroep betreffen. Indien u, naar aanleiding van persoonlijke ervaringen een contact wenst, verwijzen wij graag naar onze verzekeringsverantwoordelijke mevr. Christine Demeyer. U kan haar contacteren via tel. 09/210.50.37 van 8.30 tot 12.30 uur of 0477/56 19 83, fax 09/210.50.38 of via mail christine@cpsverzekeringen.be.