Beroepsgeheim

Voor informatie over de interpretatie van de wetgeving met betrekking tot de geheimhoudingsplicht, wordt verwezen naar een document van Meester Vande Moortel. Hierin worden de relevante artikels uit het strafwetboek (artikel 458 en 458bis) besproken. Tevens komt aan bod voor wie het beroepsgeheim geldt  en wat de wetgever precies bedoelt met de term "geheim". Dit document wordt bovendien regelmatig geüpdatet bij relevante wijzigingen in de wetgeving.