Beroepsprofiel

In het beroepsprofiel van de Belgische vroedvrouw, opgesteld door de Federale Raad voor de Vroedvrouwen, komen naast de definitie en de internationale ethische code voor vroedvrouwen, ook de historische achtergronden aan bod die ons beroep kenmerken en beïnvloeden. Bovendien wordt een overzicht gegeven van de wettelijke bepalingen die het beroep en de opleiding van vroedvrouw reglementeren. Ook de visie op ons beroep, de functies en kwalificaties en de beroepscontext van de vroedvrouw zijn in dit document opgenomen.