Ethische Code voor vroedvrouwen

Het ICM streeft naar een wereldwijde kwaliteitsverbetering van de verzorging van vrouw, kind en gezin, door de uitbouw, opleiding en aangepaste inzet van een deskundig vroedvrouwenkorps. Omdat de vroedvrouw een centrale rol speelt bij de bevordering van de gezondheid van de vrouw, heeft het ICM de volgende code opgesteld als richtsnoer voor de opleiding van de vroedvrouw, de praktijkvoering en de research. 

Meer achtergrond over het opstellen van deze ethische code, de normen die werden gehanteerd, de bedoeling ervan en suggesties voor het gebruik van dit document, is te vinden in de oorspronkelijke, Engelstalige tekst van de "Internationale ethische code voor vroedvrouwen".

Uitgebreide informatie over de International Confederation of Midwives vind je op hun website