Gezondheidswet

Wet op de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen

De gecoördineerde Wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 18 juni 2015) vervangt het KB nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen.

Wat is er gewijzigd?

Sinds de publicatie van het KB nr. 78 werden verschillende wijzigingen doorgevoerd. De oorspronkelijke tekst werd nu aangevuld met alle latere wijzigingen en bepalingen om de leesbaarheid te bevorderen.

Inhoudelijk zijn er geen wijzigingen aangebracht.

Download de wettekst "Gecoördineerde wet betreffende de uitoefening van de gezondheidsberoepen (10 mei 2015)"

Koninklijk besluit tot bepaling van de nadere regels en kwalificatiecriteria die de houder van de beroepstitel van vroedvrouw de mogelijkheid geven geneesmiddelen voor de schrijven.

Op 14 januari 2014 verscheen het Koninklijk besluit tot bepaling van de nadere regels en kwalificatiecriteria die de houder van de beroepstitel van vroedvrouw de mogelijkheid geven geneesmiddelen voor te schrijven. Vroedvrouwen zullen na het succesvol volgen van een opleiding van minimum 30 uren, een beperkt aantal geneesmiddelen mogen voorschrijven. De meest recente lijst van geneesmiddelen die vroedvrouwen mogen voorschrijven werd opgenomen in het Koninklijk Besluit van 1 september 2016 tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 15 december 2013 bepalende de lijst van de geneesmiddelen die door de vroedvrouwen mogen worden voorgeschreven in het kader van de opvolging van normale zwangerschappen, de praktijk van normale bevallingen en de zorg aan gezonde pasgeborene in en buiten het ziekenhuis.

(Update: 26/9/2016)