FAQ Aansprakelijkheid

Kan een zelfstandige vroedvrouw die als doula met haar parturiënte meegaat naar het ziekenhuis aansprakelijk gesteld worden voor fouten begaan door de vroedvrouw of gynaecoloog tijdens de bevalling in het ziekenhuis?

Per november 2008 (Meester J. Vande Moortel):

In eerste instantie gelden hier de gewone regels van aansprakelijkheid. Dit wil zeggen dat indien de parturiënte verkiest om in een ziekenhuis te bevallen, dan is zowel de arts als het ziekenhuis aansprakelijkheid en niet de doula.

Wel is het zo dat de vroedvrouw zich als een goede en zorgvuldige doula moet gedragen. Dit wil zeggen dat als zij als doula tijdens de bevalling duidelijk vaststelt dat de zaken manifest fout aan het lopen zijn, zij haar verantwoordelijkheid moet opnemen en moet ingrijpen. Doet zij dit niet dan maakt zij zich schuldig aan het misdrijf "schuldig verzuim".

Men begaat het misdrijf van schuldig verzuim wanneer men verzuimt hulp te verlenen aan een persoon in groot gevaar.

De wet eist terzake niet dat u heldendaden stelt. Voor het misdrijf is immers vereist dat de verzuimer kon helpen zonder gevaar voor zichzelf of de andere.

Schuldig verzuim wordt strafbaar gesteld met een gevangenisstraf van 8 dagen tot een jaar en een geldboete van vijftig tot 500 euro. Deze strafbepaling zet het morele gebod tot hulpvaardigheid aan mensen in nood om in een afdwingbare juridische plicht om aldus solidariteit en bewustwording tussen de mensen te bekomen.