FAQ Nomenclatuur

Welke wijzigingen brengt de vijfde wijzigingsclausule bij de nationale overeenkomst V/96 met zich mee?

Begin Januari 2013 kregen alle vroedvrouwen een omzendbrief vanuit het RIZIV. Bij het lezen van de brief kwamen een aantal vragen die we alvast hier willen uitklaren.

Een vroedvrouw is vrij tot de conventie (Nationale Overeenkomst) toe te treden. Indien ze de keuze maakt om de Nationale Overeenkomst niet te tekenen, dan heeft dit consequenties voor haar cliënteel. De vroedvrouw zelf is niet gebonden aan de regels van de Nationale Overeenkomst.

Als de vroedvrouw wel tot de conventie toetreedt, dan moet ze zich aan de afspraken houden die in die conventie zijn opgenomen.

Enkel indien de vroedvrouw de Nationale Overeenkomst ondertekent, kan zij opteren voor derdebetalersregeling. Indien zij kiest voor derdebetalersregeling, geldt dit voor alle door haar uitgevoerde verstrekkingen en zal zij vanaf 1 februari 2013 alle verstrekkingen, zonder uitzondering, moeten verrekenen via derdebetalersregeling.

Deze informatie werd nagekeken door het RIZIV en bevestigd. Een verduidelijking vanuit het RIZIV zelf volgt nog.

Wanneer er toch nog vragen zijn na deze verduidelijking mag u gerust contact opnemen via info@vroedvrouwen.be. We zullen u zo correct mogelijk een antwoord bezorgen.